Thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa năm 2018.

Đăng ngày 23 - 07 - 2018
100%

Căn cứ Quyết định số: 632/QĐ-VP ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa năm 2018; Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thông báo kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu nêu trên, cụ thể như sau:

            1. Tên nhà thầu trúng thầu và nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu

            - Tên nhà thầu: Công ty TNHH tin học Phú Vinh.

            - Địa chỉ: Số 15 Ngô Thì Nhậm, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.  

            - Giá trúng thầu: 184.650.000 (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tư triệu, sáu trăm năm mươi nghìn đồng).

            - Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

            - Phương thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

            2. Danh sách các nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt lý do không được lựa chọn

a) Công ty TNHH Điện tử Máy tính Hải Vân: Báo giá của Nhà thầu đáp ứng đủ thông số kỹ thuật của bản yêu cầu báo giá nhưng có giá chào hàng vượt quá giá gói thầu đã được phê duyệt.

b) Công ty TNHH Lê Hoàng: Báo giá của Nhà thầu đáp ứng được thông số kỹ thuật của bản yêu cầu báo giá và có giá chào hàng thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt nhưng cao hơn so với giá chào hàng của nhà thầu trúng thầu.

3. Kế hoạch ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu

            Kính mời Lãnh đạo Công ty TNHH tin học Phú Vinh có mặt tại Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vào hồi 8 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2018 để ký kết hợp đồng.

            Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa thông báo để các Công ty biết và mong muốn sẽ được hợp tác với các Công ty trong các dự án tiếp theo./.

 

Kích vào đây để xem nội dung chi tiết thông báo... 

<

Tin mới nhất

Kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu thương mại và dân cư Lô A-TM3, phường Đông Hương,...(28/08/2019 10:28 SA)

Thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn(28/08/2019 10:00 SA)

Thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Giai...(21/08/2019 8:40 SA)

Thông tin kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án: Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân(20/08/2019 9:09 SA)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư mới...(15/07/2019 10:06 CH)

Thông tin về kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án: đường giao thông...(02/07/2019 5:21 CH)

Thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư...(29/05/2019 2:04 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư Phường Quảng Hưng,...(09/05/2019 7:48 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°