Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện pháp lệnh động viên công nghiệp.

Đăng ngày 21 - 07 - 2018
100%

Sáng ngày 20/7/2018, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp (2003-2018). Đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại điểm cầu Thanh Hóa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền chủ trì Hội nghị.

15 năm qua, công tác động viên công nghiệp đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng của đất nước. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ động viên công nghiệp từng bước được quan tâm hơn; đã khảo sát, lựa chọn hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp có khả năng sản xuất, sửa chữa, trang bị cho quân đội, giúp Bộ Quốc phòng có cơ sở đánh giá tiềm lực nền công nghiệp cũng như khả năng huy động năng lực của doanh nghiệp công nghiệp thuộc diện huy động động viên công nghiệp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng khi có chiến tranh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền

chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, đã huy động các doanh nghiệp công nghiệp ngoài lực lượng vũ trang tham gia sản xuất, sửa chữa, trang bị cho quân đội, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước; tiến hành đầu tư, xây dựng, đưa vào sử dụng, duy trì năng lực một số dây chuyền động viên công nghiệp để sản xuất, sửa chữa, trang bị và sẵn sàng động viên khi cần thiết...

Đặc biệt, trên từng hướng, từng khu vực, từng địa phương đã tiến hành đầu tư, xây dựng được các dây chuyền động viên công nghiệp sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị cho quân đội; số lượng các dây chuyền xây dựng mới tăng, trình độ sản xuất của các dây chuyền ngày càng hoàn thiện; chủng loại sản phẩm ngày càng đa dạng, công nghệ cao hơn... Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho người lao động, hoạt động diễn tập động viên công nghiệp, việc bảo đảm ngân sách cho động viên công nghiệp đều được quan tâm đúng mức và đạt kết quả tích cực.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình

phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn ảnh: baochinhphu.vn)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương những kết quả Bộ Quốc phòng đã đạt được trong 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp. Đồng thời yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ tổ quốc, tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị khóa IX về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; nắm chắc, đánh giá đúng, quản lý chặt chẽ tiềm lực công nghiệp; làm tốt công tác dự báo, tham mưu chiến lược cho tỉnh, trung ương. Tăng cường xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, có trình độ khoa học tiên tiến, có năng lực nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa các loại vũ khí…

Bộ Quốc phòng cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong xây dựng kế hoạch, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, tập trung đầu tư sản xuất các sản phẩm có công nghệ tiên tiến; quân đội phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, xây dựng các khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh; đặc biệt chú trọng động viên công nghiệp gắn với nền quốc phòng toàn dân vững chắc, sẵn sàng động viên khi cần thiết.

 

<

Tin mới nhất

Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia và Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ triển khai nhiệm vụ năm 2019.(22/01/2019 7:51 SA)

Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Quân chính 2018.(18/01/2019 9:38 SA)

Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành thanh tra năm 2018.(17/01/2019 9:16 SA)

Tổng kết công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.(16/01/2019 4:24 CH)

Đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh.(12/01/2019 9:50 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2018 và...(04/01/2019 3:50 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ tuyển quân năm 2019.(24/12/2018 3:49 CH)

Tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.(14/12/2018 9:57 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°