Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Thạch Cẩm, xã Thạch Tượng, huyện Thạch Thành và xã Nam Xuân, huyện Quan Hóa

Đăng ngày 20 - 07 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc(03/09/2020 8:13 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản điểm mỏ cát...(31/07/2020 9:32 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây...(16/07/2020 8:23 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm...(13/07/2020 8:08 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát(03/07/2020 2:32 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định(16/06/2020 3:27 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (16/06/2020 3:17 CH)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm,...(25/03/2020 10:40 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°