UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đăng ngày 17 - 07 - 2018
100%

Chiều ngày 16/7/2018, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Đức Quyền; Lê Thị Thìn; Phạm Đăng Quyền; Lê Anh Tuấn; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

 trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đến năm 2020, đến nay, hầu hết các chỉ tiêu đề ra đến năm 2020 có chuyển biến tích cực. Trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu, dự báo có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 12 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch. Riêng 6 chỉ tiêu về kinh tế gồm: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP, cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội, GRDP bình quân đầu người, huy động vốn đầu tư phát triển,  kết quả thực hiện đến nay thấp hơn mục tiêu đề ra; cần phải có quyết tâm cao mới có thể hoàn thành.

Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 3 năm 2016 – 2018 của tỉnh ước đạt 11%, thấp hơn mục tiêu đề ra, nhưng cao hơn giai đoạn 2011 – 2015 8,07%,  gấp 1,6 lần so với bình quân chung  của cả nước; Cơ cấu các ngành kinh tế cũng có sự chuyển dịch theo hướng khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của tỉnh, gắn với nhu cầu thị trường và sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 592 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 72.923 tỷ đồng và 3.194 triệu USD; vận động thu hút được 19,3 triệu USD từ các tổ chức phi chính phủ tài trợ cho các lĩnh vực nông nghiệp, xóa đói, giảm nghèo... Huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2018 ước đạt 327.849 tỷ đồng, bằng 53,5% mục tiêu nghị quyết đề ra. Công tác phát triển doanh nghiệp được đặc biệt quan tâm. Trong 3 năm đã thành lập mới được 7.562 doanh nghiệp, đứng thứ 6 cả nước về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Các nhóm chỉ tiêu về văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh đạt những kết quả tích cực, khả năng đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đề ra.Việc thực hiện 5 chương trình trọng tâm và 4 khâu đột phá đạt những kết quả tích cực, ban đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện và hoàn thành các mục tiêu chung của Nghị quyết đại hội.

Đại diện lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh tham gia ý kiến thảo luận tại Hội nghị.

Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đến năm 2020 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế chủ yếu vẫn theo chiều rộng, dựa vào yếu tố đầu tư, tài nguyên và sử dụng nhiều lao động, có chi phí trung gian cao, giá trị gia tăng thấp; GRDP bình quân đầu người thấp so với mục tiêu và bình quân chung của cả nước;  Kết quả giảm nghèo chưa bền vững; Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp; Xử lý ô nhiễm môi trường còn nhiều hạn chế; Một số chỉ tiêu của Chương trình phát triển du lịch, Chương trình phát triển Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đạt thấp; Các khâu đột phá mới chỉ đạt được kết quả bước đầu, so với mục tiêu đề ra còn thấp.

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Tại hội nghị các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tập trung phân tích kỹ hơn về các chỉ tiêu khó đạt và nguyên nhân của các hạn chế, yếu kém. Các đại biểu cho rằng, xuất hiện những bất lợi mới, khả năng ảnh hưởng tới thực hiện các mục tiêu nghị quyết trong thời gian tới như "chiến tranh thương mại" giữa các nước lớn; một số chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, y tế, phát triển đô thị Chính phủ có quy định mới với yêu cầu cao hơn. Các đại biểu cũng đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho một số lĩnh vực, chỉ tiêu, như: Tạo điều kiện thuận lợi về sản xuất và thị trường cho hoạt động và tiêu thụ của Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, đẩy mạnh thu hút đầu tư và có cơ chế thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, đưa chỉ tiêu giảm nghèo vào nhóm cần phải nỗ lực phấn đấu để xây dựng kế hoạch cụ thể...

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng – Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá dự thảo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng; song còn một số nội dung cần điều chỉnh, đồng chí yêu cầu các ngành tiếp tục cập nhật những kết quả đạt được và nghiên cứu đề xuất giải pháp cho ngành mình, phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn chỉnh báo cáo. Đồng chí nhận định, giai đoạn nửa nhiệm kỳ là giai đoạn quan trọng, cần đánh giá kỹ để làm cơ sở đưa ra mục tiêu, giải pháp cho từng năm 2019 – 2020 nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã quyết nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến vào từng nội dung của dự thảo báo cáo, yêu cầu báo cáo cần ngắn gọn, xúc tích, phải lượng hóa được các nhiệm vụ đối với từng lĩnh vực để dễ giao nhiệm vụ cụ thể.Trong đó, về nhiệm vụ và giải pháp, đồng chí nhấn mạnh, đơn vị soạn thảo cần đảm bảo 2 nhóm giải pháp: nhóm giải pháp thực hiện theo tinh thần Nghị quyết XVIII và nhóm giải pháp đột phá để đạt mục tiêu đối với những chỉ tiêu khó hoàn thành. Cụ thể đối với nhóm giải pháp đột phá, đồng chí gợi mở 4 giải pháp về: (1) giải quyết vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, trong đó có vấn đề về thị trường tiêu thụ cho sản phẩm lọc hóa dầu, du lịch… (2) giải pháp về đầu tư như xúc tiến đầu tư, GPMB, cải cách thủ tục hành chính…(3) giải pháp về huy động các nguồn lực và (4) đổi mới trong phương thức lãnh, chỉ đạo điều hành./.

 

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 02 năm 2019.(19/02/2019 8:32 SA)

Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết(12/02/2019 7:42 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra tình hình sản xuất tại các đơn vị...(12/02/2019 7:39 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp và làm việc với đoàn công tác của Đại sứ quán Hàn Quốc.(25/01/2019 6:39 SA)

UBND tỉnh họp Phiên thường kỳ tháng 01 năm 2019.(24/01/2019 8:45 SA)

Công bố Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ.(14/01/2019 1:35 CH)

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn và công đoàn năm 2018,...(13/01/2019 12:42 CH)

Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương để triển khai Nghị quyết của Chính phủ, Nghị...(02/01/2019 3:52 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°