Thanh Hóa: Ban hành Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp thuận địa điểm đầu tư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 16 - 07 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai...(28/10/2021 3:25 CH)

Ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ...(15/10/2021 10:15 SA)

Phân cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ được quy định tại Nghị...(15/10/2021 10:14 SA)

Phân công, phân cấp thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu và chủ trì giải quyết sự cố công trình...(01/10/2021 7:08 SA)

Phân công thẩm định dự án và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh...(28/09/2021 11:27 SA)

Thông báo triển khai chính sách hỗ trợ phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên...(18/06/2020 7:26 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó...(13/05/2020 2:28 CH)

Thanh Hóa ban hành Quyết định chi hơn 813 tỷ hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại...(06/05/2020 10:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°