Công khai địa điểm cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành.

Đăng ngày 16 - 07 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc(03/09/2020 8:13 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản điểm mỏ cát...(31/07/2020 9:32 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò đá vôi làm vật liệu xây...(16/07/2020 8:23 SA)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm...(13/07/2020 8:08 SA)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát(03/07/2020 2:32 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm, huyện Yên Định(16/06/2020 3:27 CH)

Thông báo công khai địa điểm cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (16/06/2020 3:17 CH)

Tiếp nhận hồ sơ và công khai tên đơn vị được lựa chọn cấp phép thăm dò khoáng sản tại xã Yên Lâm,...(25/03/2020 10:40 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°