Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, Dự án: Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

Đăng ngày 29 - 06 - 2018
100%

- Tên dự án: Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa.

- Bên mời thầu: Sở Xây dựng Thanh Hóa.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường GPMB): 4.190 tỷ đồng (Bằng chữ: Bốn nghìn một trăm chín mươi tỷ đồng).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Không quá 05 năm (kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực đến thời điểm các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng).

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Dự kiến Quý III năm 2018.

 

<

Tin mới nhất

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư An Lộc,...(25/01/2019 1:10 CH)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất khu dân cư và dịch...(13/12/2018 2:09 CH)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Quảng Thành,...(15/10/2018 10:01 SA)

Thông tin Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án Khu dân cư...(09/10/2018 10:25 SA)

Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu dân cư, chợ và...(03/10/2018 4:05 CH)

Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, Dự án: Khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam...(29/06/2018 8:13 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°