Thường trực UBND tỉnh họp nghe Báo cáo phương án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố.

Đăng ngày 05 - 12 - 2018
100%

Sáng ngày 05/12/2018, Thường trực UBND tỉnh họp nghe Báo cáo phương án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố. Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đức Quyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Đăng Quyền - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

trình bày dự thảo Đề án tại Hội nghị.

Theo phương án thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày, hiện nay, mỗi huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh có 1 Trạm Bảo vệ thực vật, 1 Trạm Thú y, 1 Trạm Khuyến nông. Xuất phát từ thực tiễn về yêu cầu đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập, việc hợp nhất các cơ sở này lại là cần thiết nhằm bảo đảm hệ thống tổ chức tinh gọn, có năng lực tự chủ, tập trung được nguồn lực, hoạt động hiệu quả và đáp ứng tốt nhu cầu về cải cách hành chính trong giai đoạn tới. Phương án đưa ra về trụ sở làm việc của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố sẽ được chuyển giao nguyên trạng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các trạm để phục vụ nhu cầu hoạt động. Trung tâm có chức năng triển khai công tác khuyến nông, công tác chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tại địa phương. Trong năm 2018, số lượng biên chế, hợp đồng lao động của trung tâm sẽ được hợp nhất, chuyển giao nguyên trạng từ đội ngũ viên chức, lao động hợp đồng của các trạm. Từ năm 2019, số lượng cán bộ làm việc của Trung tâm sẽ được quyết định dựa trên chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm được phê duyệt.

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo nghiên cứu những quy định trong hoạt động của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp có phù hợp với các quy định khác của pháp luật. Đồng thời cần nghiên cứu, xem xét lại chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, đây là trung tâm phục vụ, không phải cơ quan tham mưu; đồng thời cũng làm rõ quan hệ trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Trung tâm dịch vụ nông nghiệp với Sở, các Trung tâm khác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về tổ chức nhân sự, đồng chí thống nhất bàn giao nguyên trạng. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn chỉnh lại Phương án thành lập, báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách trước khi báo cáo UBND tỉnh./.

 

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 5 năm 2020.(21/05/2020 1:52 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường giao thông ven biển.(20/05/2020 10:49 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người...(19/05/2020 5:12 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đại lộ Đông Tây TP. Thanh Hóa.(18/05/2020 7:54 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án đầu...(16/05/2020 12:53 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền kiểm tra một số dự án đê điều tại huyện Quảng...(13/05/2020 6:52 SA)

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với Doanh nghiệp.(10/05/2020 8:51 SA)

Thanh Hóa ban hành Quyết định chi hơn 813 tỷ hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại...(06/05/2020 10:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°