Tờ trình đề nghị phân bổ ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Thanh Hóa.

Đăng ngày 20 - 12 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Tờ trình đề nghị phân bổ ngân sách địa phương năm 2019, tỉnh Thanh Hóa.(20/12/2018 6:44 SA)

Tờ trình đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa...(20/12/2018 6:42 SA)

Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân...(13/04/2018 10:53 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°