Danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển (kết quả sơ tuyển thầu dự án) Dự án khu dân cư và dịch vụ thương mại ngã ba Chuối, thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống.

Đăng ngày 08 - 11 - 2018
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có...(11/02/2020 10:49 SA)

Thông báo danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án Khu...(25/12/2019 2:51 CH)

Thông tin danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có...(22/05/2019 10:31 SA)

Thông báo danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển dự án Khu dân cư phía Tây đường Hải Thượng Lãn...(27/04/2019 7:58 SA)

Thông tin danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có...(31/01/2019 9:03 SA)

Thông tin danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có...(16/01/2019 4:03 CH)

Danh sách ngắn nhà đầu tư trúng sơ tuyển (kết quả sơ tuyển thầu dự án) Dự án khu dân cư và dịch...(08/11/2018 6:39 SA)

Đăng ký thông tin danh sách ngắn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất Hạ...(28/09/2018 1:22 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°