Thông báo mời thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, Dự án Khu dân cư phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

Đăng ngày 15 - 11 - 2018
100%

1. Lĩnh vực thông báo (loại dự án): Dự án sử dụng đất.

2. Tên dự án: Khu dân cư phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

3. Bên mời thầu: Sở Xây dựng.

4. Tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng): 33,79 tỷ đồng.

5. Tên và địa điểm quỹ đất, khu đất dự kiến thực hiện dự án: Thuộc phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa.

6. Diện tích đất sử dụng cho dự án: 5.452 m2.

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án/hợp đồng: Không quá 18 tháng.

8. Mục tiêu của dự án: Hiện thực hóa quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt; xây dựng khu dân cư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đảm bảo khớp nối về không gian kiến trúc và hạ tầng với các dự án lân cận.

9. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

10. Thời gian bắt đầu phát hành HSMT: Từ 9 giờ 00, phút ngày 14 tháng 11 năm 2018.

11. Thời gian kết thúc phát hành HSMT: Đến 9 giờ 00, ngày 14 tháng 01 năm 2019.

12. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Xây dựng Thanh Hóa - Số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

13. Giá bán 01 bộ HSMT: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng).

14. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2019.

15. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2019.

16. Số tiền đảm bảo: 300.000.000 đồng.

17. Số tiền bằng chữ: Ba trăm triệu đồng.

18. Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.

<

Tin mới nhất

Thông báo mời thầu nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, dự án: Khu nhà ở thương mại...(25/07/2019 4:52 CH)

Thông tin hủy thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất: Dự án Khu nhà ở...(20/07/2019 1:43 CH)

Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành...(19/07/2019 4:55 CH)

Thông báo mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Khu dân cư thương mại và Chợ Vực, xã...(05/04/2019 9:41 SA)

Thông báo mời thầu nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất phường Đông Hải, TP Thanh Hóa(01/03/2019 3:32 CH)

Đính chính thông tin đăng tải lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất dự án: Khu đô thị thị trấn Lam...(19/02/2019 10:31 SA)

Thông báo thầu dự án Khu dân cư mới thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc(23/01/2019 1:05 CH)

Thông báo mời thầu đối với dự án đầu tư có sử dụng đất Khu đô thị thị trấn Lam Sơn, huyện thọ...(12/01/2019 10:20 SA)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°