Thanh Hóa: Ban hành quy định thực hiện chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại.

Đăng ngày 22 - 03 - 2017
100%

Ngày 21/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 832/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về việc thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại theo Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

<

Tin mới nhất

Quy chế phối hợp Công tác quản lý nhà nước về khai thác, vận chuyển và tàng trữ khoáng sản ở khu...(10/11/2018 2:31 CH)

Thanh Hóa: Ban hành Quy định việc thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; chấp...(16/07/2018 2:24 CH)

Phê duyệt Phương án giá nước và giá tiêu thụ nước của Liên doanh: Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và...(09/02/2018 10:53 SA)

Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính...(26/01/2018 9:49 SA)

Phê duyệt Phương án giá bán nước thô trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn.(07/08/2017 3:25 CH)

Quy định giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD4.(17/07/2017 7:35 SA)

Thanh Hóa: Ban hành quy định giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Khu công nghiệp Lễ Môn(31/03/2017 8:12 SA)

Thanh Hóa: Ban hành quy định thực hiện chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ...(22/03/2017 4:06 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°