Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ năm 2016.

Đăng ngày 21 - 02 - 2017
100%

Ngày 20/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành toàn bộ năm 2016

<

Tin mới nhất

Thanh Hóa ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở,...(29/10/2021 8:59 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền...(15/10/2021 9:52 SA)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi nghe báo cáo dự thảo kế hoạch cải cách hành...(21/08/2021 8:08 SA)

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm...(01/10/2018 2:23 CH)

Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.(11/09/2018 3:53 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở...(27/08/2018 8:11 CH)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018(25/01/2018 10:22 SA)

Thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh(24/11/2017 1:31 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai tiến độ giải quyết TTHC

Công khai gửi nhận văn bản

°