Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
684 người đã bình chọn
1375 người đang online

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đăng ngày 18 - 02 - 2016
100%

Ngày 17/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

<

Tin mới nhất

Phê duyệt Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018(13/02/2018 8:37 SA)

Phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh...(26/01/2018 7:59 SA)

Kế hoạch thực hiện Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2 theo...(21/09/2017 7:48 SA)

Điều chỉnh định hướng cấp nước đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm...(26/07/2017 2:37 CH)

Phê duyệt quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định...(04/07/2017 2:47 CH)

Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 2017 - 2020.(15/03/2017 10:59 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh...(18/02/2016 8:40 SA)

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020,...(16/07/2015 9:48 CH)

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°