Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
453 người đã bình chọn
1218 người đang online

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Đăng ngày 18 - 02 - 2016
100%

Ngày 17/02/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

<

Tin mới nhất

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh...(18/02/2016 8:40 SA)

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020,...(16/07/2015 9:48 CH)

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa(06/02/2013 9:19 CH)

Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 theo Quyết...(25/06/2010 6:53 CH)

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015...(20/01/2010 6:56 CH)

Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 theo...(14/10/2009 6:57 CH)

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Nam Thanh Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025 theo...(16/09/2009 6:57 CH)

Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 theo Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày...(18/02/2009 6:57 CH)

Văn bản mới

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°