Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
521 người đã bình chọn
1755 người đang online

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 06 - 02 - 2013
100%

<

Tin mới nhất

Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 2017 - 2020.(15/03/2017 10:59 SA)

Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh...(18/02/2016 8:40 SA)

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020,...(16/07/2015 9:48 CH)

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) tỉnh Thanh Hóa(06/02/2013 9:19 CH)

Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 theo Quyết...(25/06/2010 6:53 CH)

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản vật liệu xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2015...(20/01/2010 6:56 CH)

Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 theo...(14/10/2009 6:57 CH)

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng Nam Thanh Bắc Nghệ đến năm 2025 và tầm nhìn sau năm 2025 theo...(16/09/2009 6:57 CH)

Văn bản mới

Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°