ChiTietVanBan

 
Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của phần mềm tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân tỉnh Thanh Hóa

Hạn lấy ý kiến:10/12/2019

Nội dung văn bản

 

Họ tên: Lê Thị Minh Thìn
Email: leminhthin81@gmail.com
Địa chỉ: Thanh Hóa

Ý kiến góp ý dự thảo quy chế

Tôi thống nhất

Nội dung trả lời

cơ quan đồng ý với bạn
<< < 1 > >> 
Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


Chỉ đạo điều hành

Công khai gửi nhận văn bản

°