ChiTietVanBan

Nội dung văn bản
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến đóng góp

Lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc đề nghị công nhận huyện Quảng Xương đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2018

Hạn lấy ý kiến:31/12/2018

Tệp đính kèm

Họ và tên:
Số điện thoại:
Email
Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận


Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
2015 người đã bình chọn
°
955 người đang online