<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 33 lô đất tại xã Xuân Thịnh, huyện Triệu Sơn(22/07/2024 10:17 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 51 lô đất tại xã Yên Thọ, huyện Như Thanh(19/07/2024 1:56 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa(17/07/2024 8:44 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 59 lô đất tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc(17/07/2024 8:35 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất tại xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn(16/07/2024 8:11 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại xã Thọ Tân, huyện Triệu Sơn(16/07/2024 8:08 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 39 lô đất tại xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc(16/07/2024 8:05 SA)

Quyết định ủy quyền cho UBND thị xã Bỉm sơn phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất (15/07/2024 2:04 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
2015 người đã bình chọn
°
845 người đang online