Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử và công tác quản lý nợ, thu hồi nợ thuế

Đăng ngày 03 - 07 - 2024
100%

Ngày 03/7/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9476/UBND-KTTC về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử và công tác quản lý nợ, thu hồi nợ thuế.

Thanh Hóa đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử và công tác quản lý nợ, thu hồi nợ thuế.

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài Chính, UBND tỉnh, Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử, tăng cường chống thất thu, thực hiện xử lý, thu hồi nợ đọng thuế. Tuy nhiên, nợ đọng thuế có xu hướng tăng lên, nhất là các khoản thu từ đất; việc áp dụng hóa đơn điện tử ở một số lĩnh vực, ngành hàng có tính tuân thủ chưa cao, nhiều người dân chưa có thói quen lấy hóa đơn khi tiêu dùng, mặc dù cơ quan Thuế đã nỗ lực tuyên truyền và triển khai chương trình hóa đơn may mắn để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn.

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử và đẩy mạnh đôn đốc, xử lý thu hồi nợ đọng thuế, giảm tối đa tỷ lệ nợ đọng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau.

Thông tin chi tiết, xem tại đây.

<

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2024: 6 tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa...(16/07/2024 11:05 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn(15/07/2024 8:09 SA)

Hội nghị thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn...(11/07/2024 9:52 SA)

Hội nghị trực tuyến với các địa phương về việc bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch...(10/07/2024 8:15 SA)

Tăng cường công tác quản lý tem điện tử thuốc lá, rượu sản xuất trong nước trên địa bàn tỉnh...(05/07/2024 3:16 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chí đặc thù đối với đóng mới, cải hoán, thuê, mua...(05/07/2024 3:10 CH)

Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử và công tác quản lý nợ, thu hồi nợ thuế(03/07/2024 3:25 CH)

Ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát...(01/07/2024 9:52 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
2015 người đã bình chọn
°
896 người đang online