Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Đăng ngày 26 - 03 - 2024
100%

Sáng 26/3/2024, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Thanh Hóa long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề: “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”.

Dự đại hội có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam; Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam cùng hơn 200 đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, quản lý của UBND tỉnh, sự hướng dẫn kịp thời của Hội đồng Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam, sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên, Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra, trong nhiệm kỳ 2018-2023 đã đạt được những kết quả nổi bật đáng ghi nhận trên các lĩnh vực công tác.

Công tác củng cố tổ chức bộ máy và phát triển hội viên được đặc biệt quan tâm và có chuyển biến tiến bộ: Đến tháng 3/2024 Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa có 34 hội thành viên (tăng 4 hội so với nhiệm kỳ trước), gồm 32 hội ngành cấp tỉnh và 2 hội khoa học kỹ thuật cấp huyện; 14 trung tâm khoa học và công nghệ (KH&CN); 5 đơn vị liên kết. Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa đã thu hút trên 24.000 hội viên, chiếm tỷ lệ 10,16% trí thức KH&CN của tỉnh (tăng 1.147 hội viên so với đầu nhiệm kỳ). Số hội viên có trình độ từ đại học trở lên là 12.287 người (chiếm 52%), gồm: 24 PGS, 287 tiến sĩ, 2.315 thạc sĩ và tương đương, 9.661 cử nhân. Tổ chức, bộ máy của Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa ngày càng được hoàn thiện và phát triển. Chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa và các hội thành viên được nâng lên; số hội có hoạt động tích cực, thường xuyên, đúng điều lệ chiếm 70%.

Các đại biểu tham gia phát biểu tại Đại hội.

Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức KH&CN thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa: Định kỳ tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết, pháp luật; chuyên đề chính trị, thời sự cho cán bộ, hội viên; tổ chức các hội nghị tham vấn, đối thoại tạo điều kiện để trí thức thẳng thắn phát biểu, đóng góp ý kiến. Quan tâm đến công tác vận động trí thức bằng nhiều hình thức phù hợp và có hiệu quả; tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn về KH&CN; tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chúc tết, tặng quà cho trí thức, nhà khoa học tiêu biểu.

Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các hội thành viên tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND tỉnh và MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát động; cử đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội tham gia là Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh; phối hợp với các tổ chức thành viên khác của MTTQ tỉnh thực hiện tốt hoạt động giám sát, phản biện xã hội; lựa chọn tiến cử 1 đại diện tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa.

Công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền triển khai các chủ trương, kết luận của Đảng về công tác hội và công tác trí thức được Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa chú trọng và đạt kết quả rõ nét.

Toàn cảnh Đại hội.

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế trong việc tập hợp tỷ lệ trí thức trong các tổ chức của Liên hiệp hội còn thấp, chưa tương xứng với số lượng đông đảo của đội ngũ trí thức trong tỉnh…

Với tinh thần tập trung dân chủ, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa lần thứ VII đã cơ bản thống nhất với mục tiêu chung đó là: Phấn đấu xây dựng Liên hiệp hội là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, cùng với các hội thành viên, các đơn vị liên kết giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN tỉnh Thanh Hóa; đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đội ngũ trí thức KH&CN, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội thành viên và hội viên hoạt động trong các hội; là nhân tố quan trọng góp phần đưa KH&CN thực sự trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực xây dựng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tỉnh giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng đều ghi nhận, đánh giá cao hoạt động và những thành tựu Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa tiếp tục phát huy thành tích; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp của các sở ngành, các địa phương; khơi dậy và không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp tích cực và hiệu quả cao hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa bền vững, giàu đẹp và văn minh.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để các đại biểu xem xét, quyết nghị, một là: Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa và các hội thành viên cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XIII) về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, Kế hoạch số 20-KH/TW ngày 28/11/2023 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 57-CTr/TU ngày 10/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đội ngũ trí thức; nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tin tưởng và ủng hộ đường lối, chủ trương của Đảng; nhận thức sâu sắc về sứ mệnh của trí thức đối với quê hương, đất nước; phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp của đội ngũ trí thức Thanh Hóa, góp phần tích cực cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội.

Thứ hai, phát huy vai trò tổ chức chính trị - xã hội của trí thức tỉnh nhà; Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa chủ động làm tốt vai trò cầu nối giữa đội ngũ trí thức với các cấp ủy Đảng, chính quyền; vừa giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện công tác vận động trí thức, vừa thường xuyên phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ trí thức với cấp ủy, chính quyền. Thực hiện tốt nhiệm vụ vận động trí thức sát cánh cùng các đoàn thể không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, trên cơ sở liên minh chiến lược giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức trong mọi thành phần kinh tế, mọi giai tầng xã hội, mọi lứa tuổi, nhất là trí thức làm lãnh đạo, quản lý, trí thức trẻ, trí thức có uy tín, trí thức trong tôn giáo, dân tộc. Chăm lo làm tốt vai trò điều hòa, phối hợp giữa các hội thành viên, tạo môi trường hoạt động dân chủ, tôn trọng tự do sáng tạo trong nghiên cứu, trao đổi học thuật để người trí thức tự giác tham gia các hoạt động của hội, đóng góp thiết thực vào việc giải quyết những vấn đề đã và đang nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống, những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; chăm lo làm tốt việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hội thành viên và đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ.

Đồng chí Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Phan Xuân Dũng trao tặng Bức trướng cho Đại hội. 

Thứ ba, bám sát các mục tiêu, định hướng lớn và tình hình thực tế của tỉnh để định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ; xây dựng các diễn đàn, tạo các "sân chơi khoa học", khuyến khích, động viên, cổ vũ, phát huy tinh thần dân chủ, tính năng động, sáng tạo, hoài bão của đội ngũ trí thức trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Chú trọng vào việc nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới thiết bị, bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin thị trường, quản trị doanh nghiệp... Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, nhất là những chuyển biến nhanh chóng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tập trung phát huy sự năng động, sáng tạo của các tổ chức hội thành viên, tăng cường mở rộng hợp tác với các tổ chức, cơ quan trong nước và quốc tế, huy động đa dạng các nguồn lực để phát triển trình độ khoa học công nghệ của tỉnh nhà.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bức trướng tặng cán bộ, hội viên và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Thanh Hóa.

Thứ tư, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Tích cực đóng góp ý kiến, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các chủ trương, chính sách, các chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo tính khoa học và gắn kết với thực tiễn. Trong đó, chú trọng tư vấn, phản biện các lĩnh vực: Khoa học và công nghệ, môi trường, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo. Khuyến khích, tôn vinh những trí thức tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Nâng cao chất lượng các giải thưởng, hội thi sáng tạo khoa học công nghệ; tạo điều kiện cho trí thức truyền bá kiến thức, hướng dẫn quần chúng Nhân dân tham gia phong trào lao động sáng tạo, tạo ra bước phát triển mới về khoa học công nghệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa phát biểu tại Đại hội.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa và các hội thành viên theo hướng sát thực tiễn, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh để thực sự là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh nhà. Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; khẩn trương nghiên cứu xây dựng Đề án "Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045", báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt tại Đại hội.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cán bộ, hội viên và đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tỉnh Thanh Hóa bức trướng mang dòng chữ: "Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh".

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội KH&KT Thanh Hóa khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029 đã ra mắt gồm 44 thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Phát - Chủ tịch Liên hiệp hội khóa VI được Đại hội tín nhiệm tái cử chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Hội KH&KT Thanh Hóa khóa VII.

<

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dự Lễ buộc chỉ cổ tay – nét đẹp văn hóa truyền thống của...(12/04/2024 9:21 SA)

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm...(11/04/2024 10:50 SA)

Tinh thần và khí thế hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ, vận hội mới của đất nước, đang thôi...(07/04/2024 8:33 CH)

Phát huy tinh thần Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để hiện thực hóa được khát vọng xây dựng một...(07/04/2024 8:09 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung...(02/04/2024 2:31 CH)

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029(26/03/2024 2:36 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2024(22/03/2024 2:22 CH)

Kỳ Họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026(15/03/2024 9:41 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1973 người đã bình chọn
°
410 người đang online