UBND tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 3 năm 2024

Đăng ngày 01 - 03 - 2024
100%

Sáng ngày 01/3/2024, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp tháng 3 năm 2024 để nghe báo cáo và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và các Ủy viên UBND tỉnh; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Quyền Giám đốc Sở Y tế.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại phiên họp.

Mở đầu phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo Phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và vốn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa tại Nghị quyết 425/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 của HĐND tỉnh. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn  ngân sách địa phương từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch báo cáo tại phiên họp.

Trên cơ sở nội dung tờ trình cũng như qua thảo luận, cho ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất nội dung tờ trình; đồng thời giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan rà soát nội dung, nguồn kinh phí cần điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện tờ trình theo yêu cầu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại phiên họp.

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về Phương án điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn tăng thu ngân sách Trung ương và nguồn vốn ngân sách Trung ương (vốn dự bị động viên) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 426/NQ-HĐND ngày 29/9/2023 (đợt 1) của HĐND tỉnh; phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 - đợt 2; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thanh Hóa tại Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HDDND tỉnh; phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch - đợt 4; phương án phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh cho các nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng của các xã có dự án thuộc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Những nội dung này đều do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soản thảo và báo cáo tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất nội dung các tờ trình về phương án, kế hoạch. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành chức năng tiếp tục tăng cường tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ được giao; tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy mạnh việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp.

Phiên họp cũng đã thảo luận cho ý kiến vào Tờ trình về Phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 (đợt 2); điều chỉnh danh mục và kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh chủ trì soạn thảo; Tờ trình về việc chấp thuận Danh mục dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh năm 2024 - đợt 2, năm 2024 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo và một số nội dung quan trọng khác.

<

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dự Lễ buộc chỉ cổ tay – nét đẹp văn hóa truyền thống của...(12/04/2024 9:21 SA)

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm...(11/04/2024 10:50 SA)

Tinh thần và khí thế hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ, vận hội mới của đất nước, đang thôi...(07/04/2024 8:33 CH)

Phát huy tinh thần Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để hiện thực hóa được khát vọng xây dựng một...(07/04/2024 8:09 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung...(02/04/2024 2:31 CH)

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029(26/03/2024 2:36 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2024(22/03/2024 2:22 CH)

Kỳ Họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026(15/03/2024 9:41 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1971 người đã bình chọn
°
547 người đang online