Công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2023

Đăng ngày 05 - 02 - 2024
100%

Ngày 02/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 về việc Công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2023.

<

Tin mới nhất

Bãi bỏ Quyết định số 2268/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định...(29/02/2024 1:43 CH)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền...(27/02/2024 10:55 SA)

Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình không sử dụng hồ sơ giấy trên địa bàn tỉnh...(16/02/2024 8:22 SA)

Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng Nguyễn Văn Sừu(16/02/2024 8:19 SA)

Công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị...(05/02/2024 2:36 CH)

Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu...(02/02/2024 9:00 SA)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo...(29/01/2024 3:40 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực Du lịch, Văn hoá cơ...(29/01/2024 3:38 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1943 người đã bình chọn
°
1566 người đang online