“Đảng có vững cách mệnh mới thành công”!

Đăng ngày 03 - 02 - 2024
100%

Xuân Canh Ngọ 1930 được đánh dấu bằng một sự kiện vĩ đại: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Sự ra đời của Đảng ta đã đặt nền tảng căn bản và vững chắc để mở ra thời đại phát triển mới, đầy rực rỡ và vinh quang cho dân tộc ta: Thời đại mang tên Hồ Chí Minh - thời đại của độc lập dân tộc gắn liền với CNXH!

 

Cùng với Hiệp ước Pa-tơ-nốt (năm 1884), thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành công cuộc xâm lược nước ta. Song, sự khuất phục của triều đình nhà Nguyễn không đồng nghĩa với các phong trào đấu tranh của Nhân dân ta cũng kết thúc. Ngược lại, nhiều phong trào chống Pháp của một bộ phận quan lại yêu nước vẫn nổ ra khắp cả nước. Tuy nhiên, các phong trào này đều thất bại và đặt dấu chấm hết cho vai trò của giai cấp mang tư tưởng phong kiến. Tiếp đó, các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản cũng diễn ra sôi nổi, nhưng kết cục hoặc là thất bại hoặc là phân hóa rồi đi đến thoái trào. Điểm mấu chốt dẫn đến các phong trào yêu nước này đi vào ngõ cụt đó là: hoặc đã đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích của dân tộc, của Nhân dân; hoặc bị giới hạn bởi nhận thức giai cấp nên đường lối và phương pháp đấu tranh không phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân.

Giữa lúc cách mạng Việt Nam “đen tối như không có đường ra”, thì yêu cầu về một đường lối cứu nước đúng đắn, phù hợp đã được lịch sử đặt ra một cách cấp bách hơn bao giờ hết. Trả lời câu hỏi của lịch sử, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bước lên vũ đài chính trị để “đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo quỹ đạo cách mạng vô sản, là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong tiến trình tiến hóa của dân tộc”.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã giải quyết nan đề lớn: con đường đấu tranh để giải phóng dân tộc. Đó là làm “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Mục tiêu chiến lược này chính là cuộc cách mạng nhằm giải quyết hai nhiệm vụ là giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Hai nhiệm vụ đó gắn liền với nhau qua mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Trong đó, cách mạng giải phóng dân tộc là nhiệm vụ, bước đi đầu tiên, là cơ sở để tiến lên xây dựng CNXH. Đây cũng chính là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Sắc xuân trên TP Thanh Hóa. Ảnh: Khôi Nguyên

Có thể khẳng định, với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo và được tổ chức chặt chẽ, thống nhất, ngay từ khi ra đời Đảng ta “liền giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho Nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”. Và nếu như các phong trào cách mạng theo tư tưởng phong kiến đặt lợi ích giai cấp lên trên lợi ích của dân tộc, của Nhân dân nên đã không huy động được sự ủng hộ của toàn dân; thì đường lối cách mạng của Đảng ta - như lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ, là “quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử, tồn vong của quốc gia, của dân tộc”; “nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp vạn năm cũng không đòi lại được”.

Cũng từ định hướng có tính cương lĩnh đó mà chưa đầy nửa thế kỷ kể từ khi ra đời (1930-1975), Đảng ta đã lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện một quá trình cách mạng liên tục và giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Đó là đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Đó còn là thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa đất nước từng bước quá độ lên CNXH với nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp thực tiễn Việt Nam.

Những thắng lợi vĩ đại ấy - như nhấn mạnh của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - “đã đưa đất nước ta, Nhân dân ta lên tầm cao thời đại mới, thời đại thắng lợi của những lý tưởng cao cả: độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. Nhân tố cơ bản đầu tiên quyết định mọi thắng lợi có tính chất lịch sử đó là sự thành lập và sự lãnh đạo của Đảng ta, một chính đảng vô sản kiểu mới nắm chắc ngọn cờ bách chiến bách thắng của Chủ nghĩa Mác - Lênin; một chính đảng vô sản đại biểu trung thành và đầy đủ lợi ích sống còn và nguyện vọng chân chính của giai cấp công nhân, của Nhân dân lao động và của cả dân tộc; một chính đảng mácxít - lêninnít có tổ chức chặt chẽ, có truyền thống đoàn kết nhất trí và gắn bó mật thiết với quần chúng”.

...

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”. Tròn 94 năm ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam, khoảng thời gian có thể chưa đáng là bao so với chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, song 94 năm ấy là sự kết tinh của những kỳ tích vĩ đại. 94 năm với tất cả những truyền thống vẻ vang được kế thừa, cùng ý thức về vận mệnh và tương lai dân tộc được nâng lên một tầm cao mới. Đó là sự khảng khái định lại chủ quyền dân tộc của một quốc gia bị “mất tên” trên bản đồ nhân loại. Đó còn là hành trình bươn bả qua vô vàn thách thức khắc nghiệt của mấy chục năm đổi mới, để khẳng định vị thế và uy tín của quốc gia - dân tộc trên trường quốc tế...

Để rồi, trải qua 94 mùa xuân đồng hành cùng dân tộc, tinh thần phụng sự Tổ quốc và Nhân dân vẫn luôn là kim chỉ nam hành động của Đảng. Để cho hôm nay, với bản lĩnh, kinh nghiệm cùng trí tuệ thanh xuân, chúng ta càng thêm tin tưởng và kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ sớm hiện thực khát vọng dân tộc thịnh vượng, Nhân dân hạnh phúc, ấm no.

<

Tin mới nhất

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết...(25/02/2024 3:09 CH)

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn...(22/02/2024 2:17 CH)

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(21/02/2024 8:35 SA)

Nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa(20/02/2024 3:29 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, hương nhân kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm...(15/02/2024 11:12 SA)

Chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa chào đón Xuân Giáp Thìn 2024(10/02/2024 6:31 CH)

“Đảng có vững cách mệnh mới thành công”!(03/02/2024 11:36 SA)

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân...(01/02/2024 2:23 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1943 người đã bình chọn
°
1658 người đang online