Thông báo đấu giá tài sản do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa ban hành tại Công văn số 39/TB-TTDVĐG ngày 29/01/2024

Đăng ngày 01 - 02 - 2024
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú chi nhánh Thanh Hóa ban hành...(29/02/2024 11:16 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp danh Hồng Đức ban hành tại Công văn số 73/CV-HĐ...(29/02/2024 10:39 SA)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp danh số 5- Quốc gia chi nhánh Thanh Hóa ban hành...(26/02/2024 2:57 CH)

Thông báo tạm dừng đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh ban hành tại Công văn số...(26/02/2024 2:27 CH)

Thông báo đấu khoản nợ tại Thông báo số 94/TB-ĐA ngày 21/02/2024 do Công ty đấu giá Hợp danh Đức...(26/02/2024 10:59 SA)

Thông báo đấu giá tài sản của Bệnh viện Đa khoa thành phố Thanh Hóa(23/02/2024 1:49 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá Hợp danh Đức Anh ban hành tại Thông báo số 89/TB-ĐA...(21/02/2024 3:13 CH)

Thông báo đấu giá tài sản do Công ty đấu giá hợp danh Trường Thành chi nhánh Thanh Hóa ban hành...(21/02/2024 3:10 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1943 người đã bình chọn
°
1336 người đang online