Thông báo đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung

Đăng ngày 31 - 01 - 2024
100%

<

Tin mới nhất

UBND huyện Đông Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại...(29/02/2024 1:32 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất tại xã Hoằng Thịnh, huyện Hoằng Hóa(29/02/2024 11:11 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 22 lô đất tại xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương(29/02/2024 11:09 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất tại xã Hoằng Phú, huyện Hoằng Hóa(29/02/2024 11:07 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 03 lô đất tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương(29/02/2024 11:02 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại xã Định Liên, huyện Yên Định(29/02/2024 10:59 SA)

Thông báo đính chính thông tin mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Hoàng Quỳ, huyện...(29/02/2024 10:55 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 09 lô đất tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa(29/02/2024 10:53 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1943 người đã bình chọn
°
2758 người đang online