UBND huyện Hoằng Hóa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư xã Hoằng Kim thuộc MBQH số 01/MBQH-UBND ngày 12/3/2020

Đăng ngày 23 - 01 - 2024
100%

<

Tin mới nhất

Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng...(29/02/2024 1:34 CH)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là quyền sử dụng 28 lô đất ở tại xã...(29/02/2024 11:22 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là quyền sử dụng 14 lô đất ở tại các...(29/02/2024 11:20 SA)

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là quyền sử dụng 44 lô đất ở tại xã Tế...(29/02/2024 11:19 SA)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư xã...(07/02/2024 10:59 SA)

UBND huyện Thường Xuân thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 26 lô đất thuộc mặt...(26/01/2024 1:59 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư xã Hoằng Kim thuộc MBQH số...(23/01/2024 2:28 CH)

UBND huyện Đông Sơn thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại điểm dân...(17/01/2024 10:51 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1943 người đã bình chọn
°
2689 người đang online