<

Tin mới nhất

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị quyết về “Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và...(20/03/2024 1:48 CH)

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe...(20/03/2024 9:04 SA)

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải...(20/03/2024 8:58 SA)

Lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật “Quyết định ban hành Quy định chế độ...(18/03/2024 4:22 CH)

Lấy ý kiến nhân dân về đề nghị xét, công nhận huyện Hà Trung đạt chuẩn NTM năm 2023(06/03/2024 3:19 CH)

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị xét, công nhận huyện Hậu Lộc đạt chuẩn NTM năm 2023(23/01/2024 2:33 CH)

Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân...(11/10/2023 4:24 CH)

Công khai và xin ý kiến Nhân dân việc tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa...(06/10/2023 8:48 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1971 người đã bình chọn
°
362 người đang online