UBND huyện Hậu Lộc thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thành Lộc thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Mặt bằng khu dân cư thôn Thành Tây, xã Thành Lộc

Đăng ngày 29 - 09 - 2023
100%

Kích vào các đường link sau để xem nội dung chi tiết:

Công văn của UBND huyện Hậu Lộc...

Thông báo của UBND huyện Hậu Lộc...

<

Tin mới nhất

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài...(01/12/2023 2:13 CH)

UBND huyện Đông Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại điểm...(27/11/2023 11:11 SA)

UBND huyện Đông Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại...(27/11/2023 11:09 SA)

UBND huyện Quảng Xương thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ...(23/11/2023 10:37 SA)

UBND huyện Hậu Lộc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng 20 lô đất tại...(22/11/2023 2:34 CH)

UBND huyện Quảng Xương thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ...(22/11/2023 2:30 CH)

UBND huyện Bá Thước thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại mặt bằng...(22/11/2023 2:27 CH)

UBND huyện Quảng Xương thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở cho hộ...(22/11/2023 2:14 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1901 người đã bình chọn
°
1898 người đang online