Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phú Xuân, huyện Thọ Xuân

Đăng ngày 27 - 09 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất tại thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân(01/12/2023 2:21 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại xã Định Liên, huyện Yên Định(30/11/2023 10:38 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất tại xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân(30/11/2023 10:30 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 01 lô đất tại xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương(30/11/2023 10:19 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành(30/11/2023 10:14 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 77 lô đất tại xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn(30/11/2023 10:11 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất tại xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành(30/11/2023 10:06 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 50 lô đất tại xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân(29/11/2023 2:56 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1901 người đã bình chọn
°
1746 người đang online