Quyết định hủy kết quả cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy

Đăng ngày 21 - 09 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh...(21/09/2023 3:25 CH)

Quyết định hủy kết quả cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm...(21/09/2023 3:22 CH)

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Cẩm Tú, huyện...(12/09/2023 9:14 SA)

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Trường Lâm, thị...(12/09/2023 9:11 SA)

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Mường Lý và xã Trung Lý,...(12/09/2023 9:09 SA)

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện...(12/09/2023 8:42 SA)

Thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm...(10/03/2023 3:15 CH)

Phê duyệt danh mục các mỏ khoáng sản đưa ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản...(13/02/2023 8:42 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1901 người đã bình chọn
°
1737 người đang online