Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 – 2025

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
100%

Ngày 15/9/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về việc Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2023 – 2025.

Phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số (Nguồn ảnh: truyenhinhthanhhoa.vn)

Mục đích của việc này nhằm, phát triển hạ tầng số (bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số, nền tảng số có tính chất hạ tầng) băng rộng, siêu rộng, phổ cập, an toàn, bền vững, mở, đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền; đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc, giải trí của Nhân dân; sẵn sàng đáp ứng nhu cầu kết nối, xử lý dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Phát triển hạ tầng số phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh. Nâng cao chất lượng mạng 4G, từng bước triển khai mạng 5G. Phổ cập Internet băng rộng, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Thúc đẩy chuyển dịch từ dịch vụ viễn thông cơ bản sang dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông.

Phát triển hạ tầng số của tỉnh góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước; tăng cường chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo an toàn mạng lưới, giảm thiểu các sự cố mất thông tin liên lạc, đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị…

Nội dung chi tiết bản Kế hoạch, xem tại đây.

<

Tin mới nhất

9 tháng đầu năm 2023, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã đăng tải 1.300 tin, bài và 8.000...(26/09/2023 2:37 CH)

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 – 2025(15/09/2023 10:58 SA)

Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2023(15/09/2023 10:04 SA)

Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số họp chuyên đề lần 2(31/08/2023 9:01 CH)

Thanh Hóa ban hành kế hoạch tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số(23/08/2023 2:49 CH)

Thanh Hóa: Lần đầu tiên công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND...(03/08/2023 4:00 CH)

Thanh Hóa có 1.048 tên miền cần giữ chỗ và cần bảo vệ(02/08/2023 9:33 SA)

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh(01/08/2023 11:22 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1880 người đã bình chọn
°
953 người đang online