Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
100%

Ngày 15/9/2023, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 226/KH-BCĐ về việc kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2023.

Theo đó, việc kiểm tra sẽ tập trung vào 6 nội dung chính, gồm: Công tác triển khai quán triệt và tuyên truyền về chuyển đổi số; Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; Công tác triển khai để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các Kế hoạch về chuyển đổi số; Công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin của các Bộ, ngành chủ quản; kết quả khai thác dữ liệu để phục vụ công tác xây dựng báo cáo và chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị; Việc bố trí kinh phí, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo các kế hoạch.

Việc kiểm tra này nhằm nắm bắt, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã để kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. Đồng thời, nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Nội dung kế hoạch xem thông tin chi tiết tại đây.

<

Tin mới nhất

9 tháng đầu năm 2023, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thanh Hóa đã đăng tải 1.300 tin, bài và 8.000...(26/09/2023 2:37 CH)

Thanh Hóa: Ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 – 2025(15/09/2023 10:58 SA)

Kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa năm 2023(15/09/2023 10:04 SA)

Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số họp chuyên đề lần 2(31/08/2023 9:01 CH)

Thanh Hóa ban hành kế hoạch tổ chức các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số(23/08/2023 2:49 CH)

Thanh Hóa: Lần đầu tiên công bố xếp hạng mức độ chuyển đổi số cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND...(03/08/2023 4:00 CH)

Thanh Hóa có 1.048 tên miền cần giữ chỗ và cần bảo vệ(02/08/2023 9:33 SA)

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh(01/08/2023 11:22 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1880 người đã bình chọn
°
977 người đang online