UBND huyện Hoằng Hóa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư xã Hoằng Thịnh thuộc MBQH số 104/MBQH-UBND ngày 16/12/2019

Đăng ngày 11 - 09 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

UBND huyện Đông Sơn thông báo đính chính phụ lục chấm điểm kèm kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá...(27/09/2023 4:10 CH)

UBND huyện Đông Sơn thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở tại...(25/09/2023 3:43 CH)

UBND huyện Đông Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các mặt bằng xã...(25/09/2023 3:41 CH)

UBND huyện Đông Sơn thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 35 lô đất ở tại khu dân...(25/09/2023 2:58 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư xã Hoằng Đông thuộc MBQH số...(22/09/2023 3:44 CH)

UBND huyện Hà Trung thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở hộ gia đình,...(11/09/2023 2:33 CH)

UBND huyện Hà Trung thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ...(11/09/2023 2:30 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư xã Hoằng Hợp thuộc MBQH số...(11/09/2023 8:33 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1880 người đã bình chọn
°
2007 người đang online