Công khai tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương, lấy ý kiến của Nhân dân

Đăng ngày 11 - 09 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Lấy ý kiến vào dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân...(11/10/2023 4:24 CH)

Công khai và xin ý kiến Nhân dân việc tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa...(06/10/2023 8:48 SA)

Công khai và xin ý kiến Nhân dân việc tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa...(06/10/2023 9:28 SA)

Lấy ý kiến về Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền khai...(29/09/2023 10:17 CH)

Tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị...(25/09/2023 3:53 CH)

Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “ Quy định mức phân bổ kinh...(18/09/2023 3:34 CH)

Lấy ý kiến nhân dân Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về “ Quy định mức chi đảm bảo...(18/09/2023 3:28 CH)

Công khai tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương, lấy ý kiến của Nhân dân(11/09/2023 8:22 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1904 người đã bình chọn
°
3350 người đang online