UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023

Đăng ngày 23 - 08 - 2023
100%

Ngày 23/8/2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2023.

Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, Đầu Thanh Tùng; đại diện Thường trực Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các đồng chí là Ủy viên UBND tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các Đoàn thể, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tại phiên họp.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tình hình tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023. Theo đó, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, một số lĩnh vực có bước phát triển, trong đó nổi bật: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, không có dịch bệnh lớn trên cây trồng, vật nuôi, sản lượng thủy sản tăng 6,2% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 2,23%, có 14/24 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tăng 3,4%, tổng thu du lịch tăng 6,6% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách tăng 15,5%, doanh thu vận tải tăng 17,1%; thành lập mới doanh nghiệp tăng 73,3% so với cùng kỳ. Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội được nâng lên; thể thao thành tích cao đạt kết quả tích cực, CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa đã vô địch Cúp Quốc gia năm 2023; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; đời sống Nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh báo cáo tại phiên họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2023 còn có những khó khăn, hạn chế, như: Thu ngân sách nhà nước tháng 8 tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm 50%), nhất là số thu tiền sử dụng đất (giảm 68,1%), thuế bảo vệ môi trường (giảm 41,2%). Kết quả thu hút đầu tư còn nhiều hạn chế; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 các dự án chưa đảm bảo theo chỉ đạo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 09/02/2023, nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án chưa được tháo gỡ, giải quyết kịp thời; tiến độ thi công nhiều dự án trọng điểm còn chậm…

Về nhiệm vụ của tháng 9, báo cáo cũng đưa ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú ý đến các vấn đề, như: Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách cho phát triển, các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, xuất nhập khẩu. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Tập trung làm rõ, giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các huyện, thị xã, thành phố. Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII trên địa bàn tỉnh. 

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu tại phiên họp.

Tập trung chăm sóc cây trồng vụ Mùa năm 2023, chuẩn bị điều kiện, vật tư để sản xuất vụ Đông 2023 - 2024; theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời khi đang còn diện hẹp; triển khai công tác tiêm phòng đợt 2 năm 2023 cho gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển; củng cố hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi, ứng phó với biến đổi khí hậu, duy trì công tác trực ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24h trong mùa mưa lũ…

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cơ bản thống nhất với báo cáo do các sở, ngành phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị và trình bày tại hội nghị. Đồng thời, phân tích và chỉ rõ những hạn chế, yếu kém liên quan tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, người phân công giải quyết công việc được giao; năng lực của một số cán bộ các cấp còn hạn chế; sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương còn nhiều hạn chế; kỷ luật, kỷ cương trong từng cơ quan đơn vị có lúc, có nơi chưa được siết chặt. Thái độ, đạo đức công vụ của một số chuyên viên, lãnh đạo cấp phòng, cấp sở có liên quan đến người dân, doanh nghiệp còn nhiều hạn chế...

Đồng chí lưu ý những đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 thấp, như: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thông Thanh Hóa; Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Sở Xây dựng; các huyện Mường Lát, Ngọc Lặc, Hà Trung...

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu tại phiên họp.

Liên quan đến các dự án đầu tư chậm tiến độ, đồng chí yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và kiên quyết thu hồi đối với những dự án chậm tiến độ. Tập trung đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách Nhà nước tại từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế; đẩy nhanh việc tính tiền sử dụng đất các dự án có sử dụng đất; đôn đốc các khoản nợ kéo dài, quá hạn, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước.

Trong thời gian tới, các sở, ngành: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh tổ chức rà soát lại toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành từ đầu năm 2021 đến hết tháng 6/2023 liên quan đến công tác đầu tư công, chấp thuận chủ trương đầu tư, tài nguyên khoáng sản, đất đai, tài chính, kiểm toán… xem xét những phần việc còn thiếu, kịp thời hoàn chỉnh bổ sung theo quy định của pháp luật. Báo cáo lại UBND tỉnh trước ngày 15/10. Cùng với đó, các cấp, các ngành theo nhiệm vụ chuẩn bị những nội dung cần báo cáo HĐND tỉnh trong kỳ họp sắp tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Về thu hút đầu tư, đồng chí lưu ý đến nay Thanh Hóa cần có sự ưu tiên lựa chọn các dự án mang tính chất công nghệ cao. Hạn chế hoặc từ chối các dự án ảnh hưởng môi trường, nguồn nước hoặc không giải quyết được vấn đề việc làm cho lao động địa phương và không có đóng góp thuế cho ngân sách nhà nước. Các ngành, các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; có giải pháp duy trì các chỉ số thành phần có thứ hạng cao, nâng cao các chỉ số thành phần có thứ hạng thấp của các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS.

Ngành Giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trường lớp, về đội ngũ giáo viên để triển khai nhiệm vụ năm học 2023 – 2024, trước mắt là cho hoạt động khai giảng năm học mới 2023-2024.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại phiên họp về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026. Với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính sửa tên báo cáo thành đánh giá tình hình, kết quả thực hiện một số cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành còn hiệu lực nhiệm kỳ 2016 – 2021 và nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đi vào phần nội dung, báo cáo phải nêu cụ thể gồm có 16 cơ chế, chính sách được đánh giá tình hình và kết quả thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại phiên họp.

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh trình bày đề án phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giai đoạn 2023 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Với đề án này, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với sự cần thiết của đề án, đồng chí lưu ý về nội dung của đề án cần đi sâu vào thuận lợi, khó khăn của sự cần thiết đề án trước thời đại mới. Về căn cứ xây dựng đề án, cần bổ sung những căn cứ pháp lý của Trung ương, của Tỉnh về chuyển đổi số và các vấn đề có liên quan. Về thực trạng của đơn vị, đề án cần đánh giá rõ tình hình hoạt động chuyên môn, trang thiết bị cơ sở vật chất, nhân sự cũng như tình hình tài chính đơn vị. Đối với mục tiêu của đề án, cần ngắn gọn súc tích đầy đủ ý hơn. Về phần nhiệm vụ giải pháp chuyên môn, xem xét bổ sung công tác phối hợp với cái Đài Phát thanh và Truyền hình khác cũng như các đơn vị khác.

Trên cơ sở thảo luận tại phiên họp, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sớm hoàn thiện lại đề án, báo cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng xem xét thông qua để trình BTV Tỉnh ủy trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp.

Phiên họp cũng bàn và thống nhất thông qua các nội dung: Dự thảo Phương án phân bổ vốn sự nghiệp nguồn NSTW năm 2023 thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 3). Tờ trình về điều chỉnh danh mục, kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSTW năm 2022, năm 2023 của một số dự án và phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (đợt 3), do Ban Dân tộc tỉnh trình bày. Báo cáo sử dụng suất vốn đầu tư của Bộ Xây dựng để ước tính chi phí phát triển làm cơ sở xác định giá đất cụ thể các dự án trên địa bàn tỉnh, do Sở Tài chính trình bày. Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, do Sở Nông nghiệp và PTNT trình bày.

<

Tin mới nhất

UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023(22/09/2023 10:57 SA)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá công bố các quyết định về công tác cán bộ(18/09/2023 4:01 CH)

Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp(18/09/2023 11:25 SA)

Học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ...(13/09/2023 2:33 CH)

Đoàn Đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và...(31/08/2023 9:25 SA)

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn...(28/08/2023 2:30 CH)

UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2023(23/08/2023 2:20 CH)

Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại huyện Hà Trung(12/08/2023 8:12 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1880 người đã bình chọn
°
922 người đang online