Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại huyện Hà Trung

Đăng ngày 12 - 08 - 2023
100%

Ngày 11/8/2023, đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm và làm việc tại huyện Hà Trung về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2 năm thực hiện Kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 66-TB/VPTU, ngày 26/7/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy.

Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đoàn công tác đến thăm nhà máy chế biến nông sản tổng hợp thuộc Công ty TNHH thương mại Lựu Sướng

Theo báo cáo từ Huyện ủy Hà Trung, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi đan xen với khó khăn thách thức, Hà Trung đã đạt được một số kết quả quan trọng. Trong số 27 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đến nay đã có 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá; tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 7,34%. Các lĩnh vực sản xuất đều có bước phát triển; sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá toàn diện, tăng 5,09%. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo; toàn huyện đã có 100% xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới, trong đó có 01 xã đạt Nông thôn mới kiểu mẫu, 03 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, có 17 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Các lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá, đã hình thành một số cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả, với tỷ lệ lấp đầy đạt 100%. Công tác quy hoạch được đặc biệt quan tâm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư, đưa vào sử dụng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống Nhân dân. Dịch vụ, thương mại phát triển đa dạng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện. Thu ngân sách Nhà nước, huy động vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp đều đạt kết quả cao.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa được quan tâm. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến. Dự kiến, đến cuối nhiệm kỳ, trong số 27 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ 22 đã đề ra, sẽ có 23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu khó hoàn thành.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành cấp tỉnh đã phân tích, làm rõ thêm một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực mà huyện Hà Trung đạt được trong gần 3 năm qua, đồng thời gợi mở nhiều giải pháp để huyện Hà Trung khai thác, phát huy tốt tiềm năng thế mạnh, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Đoàn công tác đến thăm Tập đoàn THN chuyên sản xuất bộ dẫn điện cho ô tô.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hà Trung đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong suốt thời gian qua.

Trong thời gian tới, đồng chí lưu ý huyện Hà Trung cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025, Thông báo số 66-TB/VPTU ngày 26/7/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy. Tập trung rà soát, đánh giá khách quan, chính xác, trung thực, đúng quy định toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 22.

Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, bám sát các quy hoạch của tỉnh và yêu cầu phát triển, rà soát, cập nhật, bổ sung, khớp nối, nâng tầm và tổ chức thực hiện hiệu quả quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống hạ tầng và không gian phát triển gắn với hành lang giao thông, các điểm nút giao thông Hà Long, Hà Lĩnh.

Đoàn công tác đi thăm và kiểm tra tại một số công trình giao thông trên địa bàn huyện Hà Trung.

Đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; khuyến khích phát triển các sản phẩm nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ; từng bước hình thành các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, vùng chuyên canh sản xuất các sản phẩm có lợi thế, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, có thương hiệu.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, để thúc đẩy chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số; tập trung thu hút các dự án đầu tư mà địa phương có nhu cầu và lợi thế; kiên quyết không chấp nhận các dự án sử dụng lãng phí tài nguyên, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường hoặc dựa quá nhiều vào đòn bẩy tài chính, phụ thuộc vào huy động vốn vay.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu tại buổi làm việc.

Tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng các khu tái định cư; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án hạ tầng giao thông, các thiết chế văn hóa, thể thao lớn, hạ tầng dịch vụ, thương mại, hạ tầng khu đô thị, khu dân cư. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến môi trường. Nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước; chú trọng thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu mới và tiết kiệm chi thường xuyên, để dành nguồn lực cho chi đầu tư phát triển.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Tăng cường thu hút các nguồn lực để trùng tu, tôn tạo, phát huy những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, tâm linh của quần thể các di tích, danh thắng trên địa bàn huyện. Nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là giáo dục mũi nhọn. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại buổi làm việc.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh; tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tư pháp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiểm tra, rà soát, phân loại từng vụ việc tranh chấp, khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài.

Chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là xây dựng Đảng bộ đoàn kết, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đội ngũ lãnh đạo phải sâu sát cơ sở, biết dựa vào dân, lắng nghe Nhân dân và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Từng đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện phải nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực công tác; xây dựng, phát triển huyện Hà Trung xứng đáng với tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của quê hương cách mạng và sự tin tưởng, kỳ vọng của tỉnh.

Trước đó, đoàn công tác đã thăm nhà máy chế biến nông sản tổng hợp thuộc Công ty TNHH thương mại Lựu Sướng; kiểm tra việc triển khai Khu đô thị mới Yến Sơn; khảo sát dự án đầu tư tuyến Quốc lộ 217B đoạn nút giao cao tốc Bắc - Nam để tránh khu di tích Lăng Miếu Triệu Tường; thăm Tập đoàn THN chuyên sản xuất bộ dẫn điện cho ô tô; kiểm tra dự án tuyến đường nối từ trung tâm huyện Hà Trung đến thị xã Bỉm Sơn; thăm Trung tâm Văn hóa huyện Hà Trung mới được đầu tư xây dựng.

<

Tin mới nhất

Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX(02/12/2023 8:51 CH)

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023(27/11/2023 11:21 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án số 01-ĐA/TW và Chỉ thị số...(24/11/2023 2:00 CH)

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023: Thảo luận, cho ý kiến vào Báo cáo tình hình kinh...(22/11/2023 11:05 SA)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Thanh Hóa(11/11/2023 4:00 CH)

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023(08/11/2023 8:14 SA)

"Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà...(07/11/2023 2:12 CH)

Đoàn công tác của tỉnh Thanh Hoá kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Châu Âu(02/11/2023 8:16 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1901 người đã bình chọn
°
2021 người đang online