Hội nghị trực tuyến giao ban toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình MTQG, Chương trình phục hồi phát triển KTXH, giải phóng mặt bằng và thu NSNN 2023

Đăng ngày 01 - 06 - 2023
100%

Sáng ngày 01/6/2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến giao ban toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình MTQG, Chương trình phục hồi phát triển KTXH, giải phóng mặt bằng và thu NSNN 2023.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Hội nghị được trực tuyến tới 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa là 13.530,59 tỷ đồng. Số vốn đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao kế hoạch chi tiết là 13.045,441 tỷ đồng, bằng 96,4% kế hoạch.

Xác định nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023, trong 5 tháng đầu năm; UBND tỉnh đã tập trung huy động triển khai các biện pháp giải ngân. Kết quả, tính đến ngày 29/5/2023 giá trị giải ngân là 3.706 tỷ đồng (bằng 28,4% kế hoạch giao chi tiết, tuy thấp hơn 5,8% so với cùng kỳ, nhưng cao hơn 7,6% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước, cao hơn 12,8% so với Hội nghị giao ban toàn tỉnh vào đầu tháng 3-2023). Trong đó một số nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân đạt khá so với kế hoạch như, đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết đạt 70,4%, chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước đạt 41,6%...

Mặc dù đạt kết quả tích cực, song quá trình thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn; như tiến độ thu tiền sử dụng đất điều tiết ngân sách cấp tỉnh đến ngày 29/5/2023 mới đạt 851,221 tỷ đồng, bằng 32,7% dự toán HĐND tỉnh giao, dẫn đến các dự án không có nguồn.

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu.

Tiến độ giải ngân của các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn ODA tiếp tục là điểm nghẽn, mới giải ngân được 11,7%, làm ảnh hưởng đến kết quả giải ngân chung của cả tỉnh.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư có 29 dự án gặp khó khăn, vướng mắc về GPMB, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất; 04 dự án khó khăn vì giá vật liệu tăng cao; 01 dự án khó khăn trong công tác phối hợp giữa các đơn vị; 18 dự án khó khăn vướng mắc khác; 04 dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. 57 dự án nhưng đến nay chưa lựa chọn được nhà thầu xây lắp, dẫn đến chủ đầu tư chỉ mới giải ngân số vốn bố trí cho các chi phí chuẩn bị đầu tư (34 dự án bố trí vốn vào Quý III, Quý IV năm 2022; 23 dự án bố trí vốn đầu năm 2023); 61 dự án chưa được quyết định đầu tư…

Tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình MTQG năm 2023. Năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã thông báo kế hoạch vốn NSTW cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện 05 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 937 tỷ đồng; đến nay các dự án đã được giao hết kế hoạch vốn năm 2023 theo quy định và giải ngân được 3,99 tỷ đồng, đạt 0,4% kế hoạch.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2023 là 1.826,299 tỷ đồng, trong đó vốn năm 2023 là  1.297,849 tỷ đồng, vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 là 528,449 tỷ đồng. Đến nay, UBND tỉnh mới giao chi tiết được 1.341,15 tỷ đồng, số vốn còn lại chưa giao kế hoạch chi tiết là 485,149 tỷ đồng; cả tỉnh đã giải ngân được 149,522 tỷ đồng, bằng 11,1%  kế hoạch.

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận và nêu bật những thuận lợi khó khăn trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công cũng như việc thực hiện 3 Chương trình MTQG, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được kết quả cao trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công hơn cả nước 7,6%, Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đã giao vốn và đang tập trung thực hiện; các Chương trình MTQG với khối lượng công việc nhiều, song đã hoàn tất các thủ tục để giải ngân giao vốn; công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư có nhiều tiến bộ so với cùng kỳ… thuộc nhóm đầu trong cả nước.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân của hạn chế, yếu kém liên quan đến hoạt động thu ngân sách Nhà nước, GPMB, giải ngân vốn đầu tư công; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số ngành, địa phương chưa sâu sát, quyết liệt; công tác phối hợp chưa chặt chẽ… và yêu cầu các cấp, các ngành nêu cao tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí yêu cầu các ngành, đơn vị có liên quan nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để sớm giao vốn đối với các dự án thuộc Chương trình MTQG. Các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư. Khẩn trương hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện.

Các sở, ngành đặc biệt là các Sở Giao thông – Vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường… thực hiện tốt công tác hướng dẫn cho các đơn vị, các địa phương để hồ sơ đảm bảo chất lượng, rút ngắt thời gian thẩm định dự án, đánh giá tác động môi trường… trên cơ sở pháp luật quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Liên quan đến vấn đề giá nguyên vật liệu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường chỉ đạo công tác niêm yết thông tin giá bán; mở rộng việc cấp phép khai thác mỏ để tăng cường thêm các nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án sắp tới.

Về việc giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí nhấn mạnh mục tiêu phải xong trước 30/12/2023. Các đơn vị chức năng xem xét việc điều chuyển vốn từ các dự án bị chậm tiến độ, sớm trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới. Những đơn vị nào không hoàn thành việc giải ngân, sẽ không cấp thêm các dự án mới.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện 3 Chương trình MTQG, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

<

Tin mới nhất

Tình hình thiệt hại và công tác triển khai, ứng phó với mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa(28/09/2023 8:34 SA)

Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028(25/09/2023 2:46 CH)

Quyết định ban hành giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023(25/09/2023 3:57 CH)

UBND tỉnh Thanh Hóa làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Khoa học công nghệ và Môi trường của...(19/09/2023 3:48 CH)

Thúc đẩy các giải pháp chống khai thác IUU(29/08/2023 2:29 CH)

Diễn đàn gặp gỡ kết nối giữa các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá với các nhà nhập khẩu Hàn Quốc(25/08/2023 2:54 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra một số điểm phòng chống lụt bão(24/08/2023 3:20 CH)

Hội nghị “Ứng dụng nền tảng số giúp doanh nghiệp vay vốn, phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh”(24/08/2023 11:00 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1880 người đã bình chọn
°
758 người đang online