Thanh Hóa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác Phòng cháy chữa cháy của các doanh nghiệp, chủ các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đăng ngày 15 - 04 - 2023
100%

Ngày 10/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chủ trì Hội nghị bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của các doanh nghiệp, chủ đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh.

Đầu năm 2023, nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức; trong nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp khó khăn, vướng mắc do thực hiện các quy định về PCCC và thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng cho các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh, giá một số vật liệu xây dựng tăng cao.

Để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nêu trên, góp phần tăng thu ngân sách và hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; trong đó, tập trung cao độ giải quyết, tháo gỡ vướng mắc về thực hiện các quy định về PCCC, tăng cường đảm bảo về nguồn cung và ổn định giá vật liệu xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

Giao Công an tỉnh: Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 220/CĐ-TTg ngày 05/4/2023 và sau khi có văn bản kết luận hội nghị tại cuộc họp do Cục C07 - Bộ Công an tổ chức (ngày 08/4/2023), khẩn trương tham mưu, dự thảo văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh; trong đó tập trung phân loại cụ thể theo nhóm các dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh có khó khăn, vướng mắc trong việc khắc phục sau kiểm tra, rà soát; phân công nhiệm vụ và thời gian thực hiện cho các sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc giải đáp, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể chi tiết các quy định và những công việc mà chủ dự án, cơ sở sản xuất kinh doanh phải khắc phục.

Trước ngày 15/4/2023, tổ chức 03 tổ công tác hướng dẫn UBND thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Hoằng Hóa thực hiện việc rà soát, kiểm tra, yêu cầu các cơ sở lưu trú, kinh doanh,… ký cam kết về đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy (Công an tỉnh hướng dẫn về Mẫu cam kết) và thời gian hoàn thành khắc phục những tồn tại (nếu có), tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở phục vụ kịp thời, đầy đủ, chu đáo các hoạt động du lịch mùa hè năm 2023.

Khẩn trương phân loại cụ thể những khó khăn, vướng mắc theo nhóm các dự án, loại hình sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Tây Bắc Ga sau kiểm tra, rà soát; hướng dẫn, tạo điều kiện cho các đơn vị khắc phục những tồn tại để sớm phục hồi, ổn định hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Giao Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh, UBND thành phố Thanh Hóa và các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, hoàn thiện hệ thống PCCC thiết yếu trong Khu công nghiệp Tây Bắc Ga như: hệ thống cấp nước PCCC, trạm bơm, các hệ thống đấu nối…, đảm bảo an toàn và tiết kiệm; tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/5/2023.

Giao Sở Xây dựng rà soát các khó khăn, vướng mắc, bất cập về quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC trong đầu tư xây dựng nhà và công trình hoạt động sản xuất, kinh doanh; gửi văn bản về Công an tỉnh trước ngày 25/4/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là 3 địa phương trọng điểm về du lịch biển (thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, huyện Hoằng Hóa) theo chức năng, nhiệm vụ, tập trung thực hiện chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4680/UBND-KTTC ngày 07/4/2023 về tăng cường công tác quản lý nhà nước, đảm bảo các điều kiện đón và phục vụ khách du lịch đến tỉnh Thanh Hóa; trong đó hoàn thành việc ký cam kết về đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy (theo mẫu hướng dẫn của Công an tỉnh) trước ngày 20/4/2023 và cam kết hoàn thiện các điều kiện đảm bảo phòng cháy, chữa cháy theo quy định trước ngày 31/12/2023./.

 

<

Tin mới nhất

Triển khai ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất(27/09/2023 9:12 SA)

Hội nghị trực tuyến tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các nơi có nguy...(25/09/2023 2:38 CH)

Thanh Hóa phê duyệt Phương án chữa cháy của Cơ quan Công an có huy động lực lượng, phương tiện...(19/09/2023 8:07 SA)

Quyết định phê duyệt Phương án ứng phó thảm họa cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công...(12/09/2023 8:39 SA)

Thanh Hóa: Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối...(08/09/2023 9:05 SA)

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư.(17/08/2023 3:51 CH)

Kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong sản xuất,...(17/08/2023 3:45 CH)

Biểu dương điển hình tiên tiến và tổng kết tháng hành động phòng chống ma túy(14/07/2023 2:45 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1880 người đã bình chọn
°
1237 người đang online