Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Đăng ngày 08 - 03 - 2023
100%

Sáng ngày 8/3/2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Mai Xuân Liêm; Lê Đức Giang; Đầu Thanh Tùng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại hội nghị, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ quyết định là 12.505,572 tỷ đồng. Trong đó vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương (NSĐP) là 8.805,657 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ương (NSTW) là 3.699,915 tỷ đồng.

Số vốn đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao kế hoạch chi tiết là 10.335,108 tỷ đồng, bằng 82,6% kế hoạch. Trong đó, vốn đầu tư trong cân đối NSĐP là 8.805,657 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch; vốn NSTW là 1.529,451 tỷ đồng, bằng 41,3% kế hoạch.

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến trong toàn tỉnh.

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2023 UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành đơn vị cấp tỉnh, các chủ đầu tư triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Nhờ đó, giá trị khối lượng thực hiện 2 tháng đầu năm đạt 1.034 tỷ đồng, bằng 10% kế hoạch giao chi tiết; giải ngân đến ngày 28/2/2023 là 989 tỷ đồng (bằng 9,6% kế hoạch giao chi tiết, cao hơn 2,9% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước). Trong đó vốn đầu tư trong cân đối NSĐP là 937,4 tỷ đồng, vốn NSTW là 51,5 tỷ đồng.

Về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023 Thủ tướng Chính phủ đã thông báo kế hoạch vốn NSTW cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện 05 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là 937 tỷ đồng. Tuy nhiên, do công tác chuẩn bị đầu tư rất chậm, nên đến nay Chương trình chưa được giao kế hoạch chi tiết năm 2023.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSTW thực hiện 03 chương trình MTQG năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh là 1.297,849 tỷ đồng.  Đến nay, UBND tỉnh mới giao chi tiết được 64,385 tỷ đồng (Chương trình MTQG  giảm nghèo bền vững); số vốn còn lại chưa giao chi tiết là 1.233,464 tỷ đồng (các  đơn vị đã báo cáo UBND tỉnh giao chi tiết là 430,869 tỷ đồng).

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm; đồng thời thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2023.

Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến đánh giá, thảo luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là những đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao; những địa phương có cách làm sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả. Tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu ở thời điểm hiện tại mới là đầu năm 2023; các địa phương, đơn vị không được phép chủ quan, lờ là trong công tác chỉ đạo điều hành làm ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn đầu tư công.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhấn mạnh đến một số tồn tại cụ thể như 37 dự án đầu tư công trên toàn tỉnh còn chưa có quyết định đầu tư, nhiều dự án còn vướng mắc trong quá trình triển khai. So với cùng kì có tăng, nhưng so với cả nước vẫn còn chậm. 934 dự án vẫn chưa xong hồ sơ quyết toán, nên vẫn chưa giải ngân được. Đồng chí yêu cầu Sở Tài chính tập trung đốc thúc giải quyết nhanh 934 hồ sơ quyết toán này để đảm bảo nguồn vốn giải ngân kịp tiến độ.

Về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, nhất là người đứng đầu đơn vị, địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng thẳng thắn chỉ rõ còn chưa làm hết trách nhiệm với các dự án đầu tư công. Các Ban Quản lý dự án, các đơn vị chủ thầu xây dựng… còn hạn chế về năng lực. Nếu đơn vị nào không đủ năng lực, cần xem xét điều chuyển đơn vị khác làm thay.

Trưởng Ban Dân tộc Tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trong năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Đầu tư công vừa là động lực, vừa là nguồn lực để đầu tư phát triển; việc đầu tư công sẽ kéo theo sự phát triển dây chuyền cho toàn xã hội của địa phương. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị phải có tinh thần, nỗ lực cao nhất; dứt khoát trong năm 2023 phải hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư công cho tỉnh. Các ngành, địa phương tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết toán các dự án đã hoàn thành. Công tác chỉ đạo, điều hành phải được thực hiện trên tinh thần thường xuyên, liên tục, quyết liệt, cụ thể, sâu sát. Các huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh tiến độ lập, hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sự dụng đất năm 2023 cấp huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với đơn vị liên quan đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đấu giá, cấp quyền khai thác mỏ nhằm đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh thành lập 5 tổ công tác chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Từ tháng 3 trở đi, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả giải ngân từng dự án ở từng địa phương, đánh giá đối với những đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Về UBND tỉnh sẽ tiến hành giao ban định kì 3 tháng một lần hoặc có thể giao ban khi cần thiết để kịp thời giải quyết khó khăn cho việc triển khai giải ngân vốn đầu tư công. Cuối năm sẽ tổng kết xem xét, khen thưởng hay xử lí kỉ luật theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, các địa phương có khó khăn vướng mắc có thể báo cáo trực tiếp hoặc điện thoại lên sở, ngành liên quan. Các sở, ngành phải nhanh chóng giải quyết, trả lời cho địa phương được biết. Vì sự phát triển chung của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan cần phải phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

<

Tin mới nhất

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng(20/07/2024 6:51 CH)

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2024(19/07/2024 2:29 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định...(16/07/2024 4:45 CH)

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029(15/07/2024 8:09 SA)

Bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(10/07/2024 2:31 CH)

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ 2(09/07/2024 5:39 CH)

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ...(09/07/2024 8:14 CH)

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(09/07/2024 8:08 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
2015 người đã bình chọn
°
857 người đang online