Thông báo dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Xuân Phúc, Xuân Du và Mậu Lâm, huyện Như Thanh

Đăng ngày 17 - 03 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo đính chính tài khoản nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở đối với 40...(17/03/2023 2:03 CH)

Thông báo đính chính thông tin Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã...(17/03/2023 2:00 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Quảng Định, huyện Quảng Xương(17/03/2023 1:27 CH)

Thông báo dừng đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Xuân Phúc, Xuân Du và Mậu Lâm, huyện Như Thanh(17/03/2023 1:25 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn(17/03/2023 1:23 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn(17/03/2023 1:20 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn(17/03/2023 11:40 SA)

Thông báo kéo dài thời gian bán hồ sơ, thu hồ sơ, thời gian nộp tiền đặt trước, thời gian nộp...(17/03/2023 11:38 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1764 người đã bình chọn
°
6848 người đang online