Thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại xã Hà Đông, huyện Hà Trung của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Miền trung

Đăng ngày 10 - 03 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh...(21/09/2023 3:25 CH)

Quyết định hủy kết quả cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm...(21/09/2023 3:22 CH)

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Cẩm Tú, huyện...(12/09/2023 9:14 SA)

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Trường Lâm, thị...(12/09/2023 9:11 SA)

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát tại xã Mường Lý và xã Trung Lý,...(12/09/2023 9:09 SA)

Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp tại xã Thọ Tiến, huyện...(12/09/2023 8:42 SA)

Thông báo công khai tên tổ chức, cá nhân được lựa chọn để cấp phép thăm dò khoáng sản mỏ đất làm...(10/03/2023 3:15 CH)

Phê duyệt danh mục các mỏ khoáng sản đưa ra khỏi khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản...(13/02/2023 8:42 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1899 người đã bình chọn
°
1396 người đang online