UBND huyện Hoằng Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư xã Hoằng Thái thuộc MBQH số 02/MBQH-UBND ngày 25/01/2021, số 08/MBQH-UBND ngày 16/3/2021 và số 87/MBQH-UBND ngày 15/9/2021

Đăng ngày 09 - 02 - 2023
100%

<

Tin mới nhất

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Khu dân...(17/03/2023 11:35 SA)

Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư xã Hoằng Lưu, Hoằng Quý,...(03/03/2023 3:17 CH)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở tại xã Đông Thịnh, huyện...(27/02/2023 9:25 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư thôn Trịnh Thôn, xã...(09/02/2023 3:06 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư thôn Trịnh Thôn, xã...(09/02/2023 3:05 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư thôn Nghĩa Phú xã...(09/02/2023 3:04 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư thôn Phú Thượng, xã...(09/02/2023 3:03 CH)

UBND huyện Hoằng Hóa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khu dân cư thôn Hợp Đồng, xã...(09/02/2023 8:43 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1764 người đã bình chọn
°
6992 người đang online