<

Tin mới nhất

Thông báo dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn(12/04/2024 3:46 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất tại xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa(12/04/2024 3:44 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất tại xã Thuận Minh và 05 lô đất tại xã Thọ Lập, huyện...(12/04/2024 1:58 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 71 lô đất tại xã Tiên Trang, huyện Quảng Xương(12/04/2024 8:54 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Đông Quang, Đông Phú, Đông Khê, Đông Thanh, thị...(12/04/2024 8:49 SA)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 32 lô đất tại xã Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa(11/04/2024 2:23 CH)

Tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất theo ủy quyền của UBND tỉnh tại huyện Hà Trung(09/04/2024 4:00 CH)

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 07 lô đất tại xã Đông Văn, 11 lô đất tại xã Đông Ninh, 58 lô đất...(09/04/2024 2:05 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1969 người đã bình chọn
°
165 người đang online