Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2023.

Đăng ngày 23 - 02 - 2023
100%

Ngày 22/02/2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các Đoàn thể, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trọng Trang – Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023.

Theo đó, dự thảo Báo cáo nêu rõ, trong tháng 02, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án để trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVIII; đôn đốc việc lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đôn đốc hoàn thiện phương án đấu giá quyền sử dụng đất các dự án chưa phê duyệt phương án đấu giá hoặc đã tổ chức đấu giá nhưng chưa thành công trong năm 2022; đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ Xuân; triển khai công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; đẩy mạnh thực hiện các Chương trình MTQG, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức rà soát, tháo gỡ các rào cản, khó khăn, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung thúc đẩy sản xuất công nghiệp, nhất là các dự án lớn để tạo năng lực sản xuất mới; tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư…

Đồng chí Lê Minh Nghĩa – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực, trong đó nổi bật là: Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, sản lượng thủy sản tăng 2,5% so với cùng kỳ; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21,45%, có 22/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; trong đó có một số sản phẩn tăng mạnh như: Xăng động cơ tăng 71,1%, Dầu nhiên liệu gấp 2,2 lần, Benzen tăng 85,6%, Thức ăn cho gia súc tăng 54,6%, Giấy bìa các loại tăng 32,9%... Doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tháng 2 ước đạt 14.811 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu ước đạt 377,8 triệu USD, tăng 33,0% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu ước đạt 679,6 triệu USD, tăng 74,4% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách du lịch tháng 02 ước đạt 960 nghìn lượt khách (trong đó khách quốc tế ước đạt 8,9 nghìn lượt khách), tăng 2,1% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 829 tỷ đồng, tăng 1,5%. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 02 tăng 12% so với cùng kỳ; thành lập mới doanh nghiệp tăng 58,7%. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được quan tâm thực hiện; trong tháng có thêm 25 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được công nhận, nâng tổng số sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh lên 317 sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp phát biểu tại Hội nghị.

Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra sôi động, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ. Đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023 với 3.934 công dân nhập ngũ.

Đồng chí Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng giảm so với cùng kỳ, như: Đường kết tinh giảm 68,9%, Điện sản xuất giảm 37,5%. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công chưa đảm bảo theo quy định; tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư khởi công mới thuộc các Chương trình MTQG, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 còn chậm...

Đồng chí Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên có sự đan xen của cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, đó là:Tình hình thế giới tiếp tục có nhiều bất ổn, sức tiêu thụ hàng hóa ở một số thị trường truyền thống giảm mạnh. Lãi suất cho vay của các ngân hàng còn ở mức cao, trong khi khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp. Nhiều chủ đầu tư còn thiếu quyết liệt, tinh thần trách nhiệm chưa cao trong công tác đôn đốc, chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, BHXH, an toàn lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn hạn chế...

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến tại Hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu tối đa ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo trên tinh thần thẳng thắn nhìn nhận những yếu kém, cầu thị để xác định những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Về kết quả đạt được trong tháng 02, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tình hình kinh tế - xã hội đã có khởi sắc hơn so với tháng 01/2023, một số sản phẩm đã có bước phát triển; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21,45%, có 22/25 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ tăng 23,2%, vận chuyển hàng hóa tăng 25,8%, vận chuyển hành khách tăng 56,3%, doanh thu vận tải tăng 35,7%; giá trị xuất khẩu tăng 33,0%. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 02 tăng 12% so với cùng kỳ; thành lập mới doanh nghiệp tăng 58,7%... Trong tháng 02, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trên các lĩnh vực; các ngành đã tập trung lãnh chỉ đạo theo đúng phương châm xác định từ đầu năm; hầu hết các sở, ngành, đơn vị đã có quyết tâm ngay từ đầu năm mới.

Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhìn nhận, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua. Dự báo năm 2023, tình hình trong nước, trong tỉnh có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức sẽ nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, để tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đề ra; theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, tăng cường công tác phân tích, dự báo để có các giải pháp phù hợp trên các lĩnh vực, bảo đảm hài hòa, hợp lý, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh. Cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tập trung hoàn thiện, đề xuất phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040; khẩn trương lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 - 2025 theo phương án phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình duyệt các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết tại các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Giao Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan tập trung công tác thu ngân sách nhà nước; thường xuyên rà soát, đánh giá các nguồn thu, nhất là các nguồn thu còn nhiều dư địa, bảo đảm thu đúng, thu đủ, phù hợp với tình hình phát triển doanh nghiệp của tỉnh, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước năm 2023.

Giao ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch chuẩn bị tốt các điều kiện khai trương mùa du lịch biển; tập trung tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa mùa du lịch; các dự án du lịch; phối hợp với ngành liên quan đưa các sản phẩm OCOP trưng bày tại các địa điểm du lịch đông khách của tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp trong đầu tháng 3/2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức Hội nghị toàn tỉnh về công tác đầu tư công, giải ngân vốn đầu tư cho các chương trình mục tiêu Quốc gia trong đầu tháng 3/2023.

Về tháo gỡ nguồn nguyên vật liệu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng khẩn trương hằng tháng có công bố giá nguyên vật liệu; Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các mỏ tài nguyên, kiểm soát khai thác các mỏ được cấp, nghiên cứu áp dụng đặc thù đối với các mỏ. Các ngành tham mưu trung tuần tháng 3/2023 tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn về nguồn nguyên vật liệu.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu tổ chức Hội nghị làm việc với các chuyên viên, cán bộ lãnh đạo trực tiếp tiếp xúc, xử lý công viêc liên quan đến Doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, tháo gỡ điểm nghẽn, hỗ trợ doanh nghiệp; yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cũng nghiên cứu tổ chức Hội nghị làm việc với các chuyên viên, cán bộ liên quan trực tiếp đến Doanh nghiệp.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tháng 6/2023 khởi công được các dự án lớn, chuẩn bị dự án lớn trong giai đoạn tới. Giao các ngành chức năng nghiên cứu tham mưu thành lập các Đoàn công tác kiểm tra công tác GPMB.

Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tham mưu phần mềm theo dõi quá trình xử lý công việc của các sở, ban, ngành.

Đồng chí nhấn mạnh vai trò công tác thanh tra, phát hiện sớm, xử lý sớm, do vậy yêu cầu các ngành cần quan tâm công tác thanh tra, thực hiện nghiêm túc các kết luận của thanh tra, kiểm toán.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Sở Tư pháp và các ngành liên quan rà soát lại để thu hồi, chấm dứt các dự án không triển khai được, báo cáo UBND tỉnh trước 15/3/2023.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Đề án ban hành chính sách hỗ trợ gạo cho các hộ dân bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 – 2026; việc sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Đề án di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu đô thị, khu dân cư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất tập trung trên địa bàn tỉnh./.

 

<

Tin mới nhất

Các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII nghiên cứu, khảo sát thực tế tại Thanh Hóa(14/03/2023 7:35 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; thực hiện 3 Chương...(08/03/2023 10:54 CH)

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045(27/02/2023 7:48 CH)

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2023.(23/02/2023 7:51 SA)

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025...(22/02/2023 4:35 CH)

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ...(22/02/2023 10:38 SA)

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc...(21/02/2023 9:04 CH)

Thủ tướng: Đầu tư công phải có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, phát huy vai trò nguồn lực,...(21/02/2023 4:37 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1764 người đã bình chọn
°
6982 người đang online