Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đăng ngày 21 - 02 - 2023
100%

Sáng ngày 21/02/2023, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban Chỉ đạo về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy. Dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Bộ Ngoại giao; Bộ Tư lệnh Quân khu 4; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và lực lượng vũ trang trong tỉnh.

Trước khi tham dự Hội nghị, Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao và tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Bùi Thanh Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hoá).

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Theo Báo cáo, trong 10 năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bài bản. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 8 đề ra được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác bảo vệ chính trị nội bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt kết quả cao, quy mô nền kinh tế trong nhóm dẫn đầu cả nước; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, tiềm lực quốc phòng được tăng cường; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đối ngoại được chăm lo; đời sống Nhân dân được cải thiện, nâng cao; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố. Lực lượng vũ trang không ngừng được xây dựng vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Những kết quả nêu trên đã tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ, lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc; củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực cùng những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đạt được trong việc triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Bộ trưởng đề nghị: trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, để phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc Tổ quốc. Thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng; tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ, quân sự, an ninh, đối ngoại...

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, cùng với việc quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, phương châm và nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong Báo cáo và ý kiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị; thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhằm tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tích, kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc 10 năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc, các lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh, góp phần sớm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng và phát triển Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước.

Các cá nhân và tập thể xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị.

Tại hội nghị, có 20 tập thể và 25 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

<

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dự Lễ buộc chỉ cổ tay – nét đẹp văn hóa truyền thống của...(12/04/2024 9:21 SA)

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm...(11/04/2024 10:50 SA)

Tinh thần và khí thế hào hùng của Chiến thắng Điện Biên Phủ, vận hội mới của đất nước, đang thôi...(07/04/2024 8:33 CH)

Phát huy tinh thần Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để hiện thực hóa được khát vọng xây dựng một...(07/04/2024 8:09 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Trung...(02/04/2024 2:31 CH)

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029(26/03/2024 2:36 CH)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2024(22/03/2024 2:22 CH)

Kỳ Họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026(15/03/2024 9:41 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1970 người đã bình chọn
°
300 người đang online