Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Đăng ngày 08 - 12 - 2023
100%

Sáng ngày 8/12/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm (VTVL) trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Đầu Thanh Tùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Theo báo cáo tại hội nghị, trên cơ sở hướng dẫn thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương về nội dung, nguyên tắc, phương pháp và kế hoạch xây dựng danh mục, bản mô tả VTVL cán bộ công chức viên chức, Bộ Nội vụ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp thực hiện xây dựng danh mục, bản mô tả VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, báo cáo Ban Cán sự đảng Chính phủ, gửi Ban Tổ chức Trung ương để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế; đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 về VTVL và biên chế công chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về VTVL và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực hướng dẫn VTVL công chức viên chức (CCVC) trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Để tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng VTVL cán bộ, công chức, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo và giao trách nhiệm cho các Bộ, ngành triển khai thực hiện; đồng thời, giao Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để thống nhất với các Bộ, ngành về nguyên tắc xây dựng VTVL và danh mục VTVL cán bộ, công chức của từng ngành, lĩnh vực. Theo đó, Bộ Nội vụ đã tổng hợp, báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ để gửi Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị về kết quả xây dựng VTVL cán bộ, công chức.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Cụ thể, các cơ quan, tổ chức hành chính có tổng số 840 VTVL; cơ quan thuộc Chính phủ có 31 VTVL; các đơn vị sự nghiệp công lập có tổng số 559 VTVL; cán bộ, công chức cấp xã có 17 VTVL. Các VTVL được xây dựng với mức độ khái quát cao theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực từ trung ương đến địa phương và được thiết kế gắn với yêu cầu kết quả sản phẩm đầu ra theo từng chức năng, nhiệm vụ tương ứng với từng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức.

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, địa phương đã trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong xây dựng VTVL để đảm bảo 3 mục tiêu lớn là đảm bảo cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC; tuyển dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng quy hoạch bổ nhiệm cán bộ và thực hiện mục tiêu trả lương theo VTVL.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng, quản lý VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế.

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến trên cả nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt các yêu cầu xây dựng, quản lý VTVL theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, coi việc xây dựng và phê duyệt VTVL trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần hoàn thành để thực hiện việc trả lương theo VTVL đã được thông qua tại Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

Đồng chí lưu ý, Bộ Nội vụ tiếp tục rà soát, điều chỉnh và sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, hướng dẫn VTVL theo ngành, lĩnh vực, bảo đảm tính thống nhất, liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Điều chỉnh kịp thời VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Đề án VTVL và phê duyệt VTVL gắn với cơ cấu công chức, viên chức theo VTVL trong cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Trên cơ sở Đề án VTVL được phê duyệt, các cơ quan, tổ chức, đơn vị từng bước thực hiện cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, CCVC theo VTVL gắn với thực hiện tinh giản biên chế. Thực hiện tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ, CCVC theo VTVL gắn với kết quả sản phẩm đầu ra và thực hiện trả lương theo VTVL phù hợp với lộ trình cải cách chính sách tiền lương trong thời gian tới.

<

Tin mới nhất

Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2024(23/02/2024 2:51 CH)

Ban hành quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ...(07/02/2024 11:07 SA)

Thanh Hóa: Ban hành phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025(23/01/2024 9:04 SA)

Thanh Hóa ban hành Kế hoạch hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023(10/12/2023 7:54 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ...(08/12/2023 3:54 CH)

Ban hành Quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công...(17/11/2023 2:51 CH)

Đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023(14/11/2023 11:21 SA)

Năm 2023, Thanh Hóa ước tính còn 3,49% hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều(05/10/2023 8:23 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1943 người đã bình chọn
°
2819 người đang online