Thanh Hóa: Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2023

Đăng ngày 07 - 12 - 2023
100%

Nhiệm vụ trọng tâm Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số giao cho tỉnh Thanh Hóa năm 2023 là: “Tiên phong trong việc tổ chức triển khai, chỉ đạo triển khai phân loại, xác định, phê duyệt và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh đối với toàn bộ các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý”; đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành nhiệm vụ được giao và đã phê duyệt phương án đảm bảo an toàn thông tin theo hồ sơ cấp độ cho 856/856 đơn vị, gấp 17,8 lần so với năm 2022 (năm 2022 là 48 đơn vị) đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài ra, trên các mặt, lĩnh vực khác, như: Chính quyền số, nhận thức số, hạ tầng số, dữ liệu số, kinh tế số và xã hội số, nhân lực số… đều đạt được những kết quả nhất định.

Thông tin chi tiết, xem tại đây.

<

Tin mới nhất

Quyết định công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 02 đơn vị xã, thị trấn...(16/02/2024 8:20 SA)

Công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã cho 05 đơn vị xã, thị trấn thuộc huyện...(16/01/2024 9:03 SA)

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu(08/01/2024 4:06 CH)

Công nhận hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp xã năm 2022 cho 07 đơn vị xã, thị trấn thuộc...(05/01/2024 2:01 CH)

Sở Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024(02/01/2024 3:53 CH)

Bộ Thông tin và Truyền thông tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024(29/12/2023 2:43 CH)

Phiên họp Tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ủy ban...(29/12/2023 3:14 CH)

Thanh Hóa ban hành kế hoạch chuyển đổi số cho năm 2024(25/12/2023 8:54 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1940 người đã bình chọn
°
1586 người đang online