Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

Đăng ngày 05 - 12 - 2023
100%

Sáng ngày 05/12/2023, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Văn Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Xuân Liêm - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đầu Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đơn vị trong tỉnh.
Tham dự tại điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có các đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Thời gian qua, trong quá trình chỉ đạo, điều hành giải ngân vốn đầu tư công, đến tháng 11/2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 36 văn bản, tổ chức 5 hội nghị giao ban toàn tỉnh, quyết liệt chỉ đạo các các chủ đầu tư, các địa phương tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Thành lập 5 Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh do các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh làm tổ trưởng để làm việc và đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án của các địa phương, các đơn vị trên địa bàn tỉnh; phân công từng thành viên UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn năm 2023.

Đồng chí Lê Minh Nghĩa - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa là 14.924,312 tỷ đồng. Số vốn đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân bổ, giao kế hoạch là 14.894,418 tỷ đồng, bằng 99,8% KH cho 296 chương trình, nhiệm vụ và dự án (trong đó phân bổ cho 93 dự án đã hoàn thành, bao gồm 35 dự án đã hoàn thành có quyết toán và 58 dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt; 120 dự án chuyển tiếp; 65 dự án khởi công mới; 18 dự án chuẩn bị đầu tư). Việc phân bổ, giao kế hoạch vốn năm 2023 đã tuân thủ các điều kiện, nguyên tắc, tiêu chí và thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của pháp luật đầu tư công và các văn bản liên quan.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công của cả nước còn gặp nhiều khó khăn, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, đó là: Đến ngày 25/11/2023, giải ngân vốn năm 2023 (bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023) được 9.181 tỷ đồng, bằng 61,5% KH (bao gồm cả vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023), tuy thấp hơn 3,9% so với cùng kỳ , song cao hơn 2,03% so với tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước.
Trong tổng số 94 chủ đầu tư, đơn vị được giao vốn năm 2023, có 73 chủ đầu tư giải ngân đạt trên mức giải ngân trung bình của cả tỉnh (có 38 chủ đầu tư, đơn vị đã giải ngân đạt 100% KH); 18 chủ đầu tư, đơn vị giải ngân dưới mức giải ngân trung bình của cả tỉnh; 03 chủ đầu tư chưa giải ngân.

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo cũng chỉ ra từng nhóm hạn chế, khó khăn, vướng mắc cụ thể làm chậm tiến độ giải ngân của tỉnh như: Nhóm hạn chế, khó khăn và vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách; nhóm hạn chế, khó khăn và vướng mắc liên quan đến tổ chức triển khai thực hiện; nhóm hạn chế, khó khăn và vướng mắc mang tính đặc thù của kế hoạch năm 2023. Cụ thể như Quy mô vốn đầu tư công năm 2023 tăng 2% so với năm 2022 và tăng 35,7% so với năm 2021; trong khi năm 2023, ngoài việc điều hành kế hoạch vốn năm của các dự án đã có trong kế hoạch trung hạn, phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải ngân vốn của các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (chiếm 6,2% tổng nguồn của cả tỉnh), các dự án sử dụng vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 (chiếm 16,2%), gây áp lực cho việc giải ngân vốn…
Cùng với đó, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng cũng được báo cáo nêu rõ. Tính đến đến ngày 25/11/2023, còn 23 dự án gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất (trong đó có 22 dự án đã lựa chọn được nhà thầu và đang thi công). Đặc biệt, đến ngày 4/12/2023 vẫn còn 17 dự án chưa lựa chọn được nhà thầu xây lắp...
Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công chậm; đồng thời thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch năm 2023.

 Đồng chí Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Công nghiệp cho biết, hiện nay Ban đã giải ngân được 55% so với kế hoạch được giao, phần còn lại chưa giải ngân chủ yếu là do 02 Dự án mới được khởi công năm 2023, do 02 dự án này chiếm 50% tổng vốn. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và Công nghiệp cam kết đến hết năm 2023 sẽ giải ngân hết số vốn được giao của 02 Dự án này.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Lang Chánh cho biết, so với bình quân của tỉnh, huyện Lang Chánh đạt kết quả thấp, tuy nhiên huyện sẽ cố gắng, chỉ đạo quyết liệt và cam kết đến hết năm 2023 sẽ giải ngân khoảng 80 – 90% vốn đầu tư công được giao.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của đầu tư công đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tập trung cao độ để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, với tinh thần còn ngày nào làm việc của năm 2023 cũng phải tập trung cho công tác giải ngân vốn đầu tư công, xem như đây là “Chiến dịch thần tốc” về đích năm 2023.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá, vốn đầu tư công thường tập trung cho hạ tầng, giao thông, các huyện nghèo,…Tuy nhiên, Thanh Hóa là tỉnh lớn, rộng, nhiều đơn vị hành chính do vậy ưu tiên tối đa nguồn đầu tư công cho các huyện, thị xã, thành phố. Đây là sự quan tâm rất lớn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh dành cho các địa phương.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhận định, có nhiều sở, ngành, đơn vị làm tốt; tuy nhiên ngược lại cũng còn nhiều địa phương, đơn vị làm chưa tốt; tinh thần, trách nhiệm, sự lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở chưa cao, chưa quyết liệt; năng lực, trình độ của những người trực tiếp thực thi nhiệm vụ và năng lực nhà thầu còn nhiều hạn chế...
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phân tích, chỉ rõ nguyên nhân chậm ở từng dự án, từng khâu trong quá trình thực hiện để có hướng xử lý, tháo gỡ kịp thời. Đồng thời lưu ý, trong quá trình thực hiện phải gắn với kiểm tra, giám sát để nâng cao hiệu quả thực thi.

Quang cảnh Hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, nguyên tắc bố trí vốn phải đúng theo quy định của pháp luật và có sự linh hoạt trong triển khai, tạo điều kiện tối đa cho nhà thầu ứng và thanh toán khối lượng. Đối với các nhà thầu thi công chậm trễ thì chủ đầu tư, các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện.
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu các ngành, các địa phương, các đơn vị liên quan nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém. Từ đó tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm; quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch của năm 2023 đã đề ra và chuẩn bị tốt các điều kiện cho nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024./.

 

<

Tin mới nhất

Khởi công dự án tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn(19/02/2024 8:00 CH)

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh dự lễ ra quân sản xuất đầu năm tại Công ty TNHH Hạt giống HANA(19/02/2024 11:11 SA)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên dự lễ ra quân sản xuất đầu xuân tại Công ty CP Bia...(19/02/2024 10:28 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ ra quân triển khai tiểu dự án cầu vượt sông Mã nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45(17/02/2024 5:57 CH)

Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tăng cường tiết kiệm điện năm 2024 và các năm tiếp theo(05/02/2024 3:23 CH)

Diễn đàn Kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024(02/02/2024 2:04 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi thăm, chúc Tết tại các đơn vị: Cục Hải quan,...(30/01/2024 4:08 CH)

Phê duyệt xếp lại hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã...(29/01/2024 8:40 SA)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1940 người đã bình chọn
°
1829 người đang online