Hội nghị lần thứ 28 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX

Đăng ngày 02 - 12 - 2023
100%

Ngày 1/12/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tổ chức Hội nghị lần thứ 28, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; thảo luận, thông qua nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Lại Thế Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hoá; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào năm 2023 với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn và có những khó khăn, thách thức mới, khó lường.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã bám sát thực tiễn, kịp thời đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đúng đắn và đã triển khai tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị và xuất phát từ tình hình thực tiễn của tỉnh, cũng như từ các ngành, lĩnh vực, địa bàn nơi công tác để tham gia thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình năm 2023. Đối chiếu với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình, những “điểm sáng”, ấn tượng về kết quả đạt được, chỉ rõ những điểm nổi bật, điểm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời dành thời gian phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, những vấn đề mới phát sinh.

Đồng chí cũng lưu ý, trong quá trình thảo luận, các đại biểu tập trung đánh giá làm rõ hơn những hạn chế về tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương. Đặc biệt là trong các vấn đề về giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, giao đất, tính giá đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạ tầng khu công nghiệp, các cụm công nghiệp, cải cách hành chính gắn với môi trường đầu tư kinh doanh, quản lý tài nguyên môi trường, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Toàn cảnh hội nghị.

Cùng với việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu tập trung tham gia ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2024. Đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm tăng tốc, bứt phá để về đích; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo dự báo, tình hình kinh tế - xã hội cả nước cũng như tỉnh ta phải đương đầu với nhiều vấn đề lớn, với nhiều khó khăn, thách thức; khả năng huy động nguồn lực cho phát triển là rất khó khăn. Vì vậy, trên cơ sở nhận định, đánh giá đúng tình hình, dự báo các khó khăn, thách thức có thể xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra mục tiêu tổng quát, xác định chủ đề năm 2024: “Kỷ cương - trách nhiệm - hành động - sáng tạo - phát triển”.

Về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023 và dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; kế hoạch đầu tư công năm 2024, đây là nội dung rất quan trọng quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Trên cơ sở xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công ngân sách Nhà nước năm 2024, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến cụ thể vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công ngân sách Nhà nước năm 2024 với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt được kết quả tích cực.

Có 20/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (còn 1 chỉ tiêu về tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ chưa đánh giá), trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch, gồm: Thu ngân sách Nhà nước; số doanh nghiệp thành lập mới; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ xã, phường, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chí kiểu mẫu; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; số lượng đảng viên kết nạp mới.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 7,01%; GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 3.067 USD, tăng 142 USD so với năm 2022. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 40.310 tỷ đồng, vượt 14,1% dự toán; trong đó thu nội địa ước đạt 24.810 đồng, vượt 13,6% dự toán; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 15.500 tỷ đồng, vượt 14,8% dự toán...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên điều hành phiên thảo luận tại hội nghị.

Kinh tế tăng trưởng khá; khu vực nông nghiệp tăng trưởng cao và khá toàn diện; nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực vẫn duy trì sản xuất ổn định và tăng sản lượng; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú hơn, tổng thu du lịch tăng cao, dịch vụ vận tải tăng mạnh so với cùng kỳ…

Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được dư luận và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao; văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2024 của Tỉnh ủy. Đồng thời, trên cơ sở phân tích những tồn tại, hạn chế, các ý kiến phát biểu đã nêu lên những giải pháp cần tập trung ưu tiên để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020-2025, tạo động lực để tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến trí tuệ, xác đáng vào các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng chỉ rõ những hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đáng chú ý là vẫn còn 6 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra.

Thống nhất với mục tiêu tổng quát, chủ đề công tác năm 2024 là “Kỷ cương - trách nhiệm - hành động - sáng tạo - phát triển” và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được nêu trong báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phát biểu tham luận tại hội nghị.

Một là, tiếp tục củng cố, giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ, các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc; quyết tâm, quyết liệt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo cơ sở thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Hai là, tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực, trọng tâm là thủ tục đầu tư kinh doanh, giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch, giao đất, cho thuê đất, tính tiền sử dụng đất, xử lý tài sản công, tiến độ thực hiện các dự án khu, cụm công nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực... Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách đã được ban hành nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ba là, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế cao, gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo đó, phải tập trung thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực tăng trưởng, gồm: Đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu.

Bốn là, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Duy trì và cải thiện các chỉ số thành phần có xếp hạng tốt, tập trung khắc phục những chỉ số thành phần có xếp hạng thấp của các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS, đặc biệt là PCI; phấn đấu năm 2024 và những năm tiếp theo PCI đứng trong top 20 của cả nước.

Năm là, tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Sáu là, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người nghèo.

Bảy là, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Tám là, tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy; thành lập các ban và bộ phận giúp việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đảng bộ các cấp.

Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị; khẩn trương thực hiện các thủ tục để sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý: Chỉ còn đúng 1 tháng nữa sẽ bước sang năm mới 2024 và tròn 70 ngày nữa sẽ đón Tết, mừng xuân mới Giáp Thìn. Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới, vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Với tinh thần dân chủ, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

<

Tin mới nhất

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(21/02/2024 8:35 SA)

Nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa(20/02/2024 3:29 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hoa, hương nhân kỷ niệm 77 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm...(15/02/2024 11:12 SA)

Chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa chào đón Xuân Giáp Thìn 2024(10/02/2024 6:31 CH)

“Đảng có vững cách mệnh mới thành công”!(03/02/2024 11:36 SA)

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ lão thành cách mạng nhân...(01/02/2024 2:23 CH)

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Văn Thi gặp mặt cán bộ hưu trí cơ quan UBND tỉnh (01/02/2024 8:48 SA)

Công bố Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thanh Hóa(31/01/2024 3:22 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
1940 người đã bình chọn
°
1871 người đang online