Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023

Đăng ngày 08 - 11 - 2023
100%

Chiều ngày 07/11/2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ngành liên quan; Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào Báo cáo quyết toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2022; Tờ trình về việc đề nghị ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Sở Tài chính soạn thảo.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trên cơ sở nội dung báo cáo, tờ trình cũng như qua thảo luận, cho ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Sở Tài chính hoàn thiện báo cáo kèm theo Tờ trình quyết toán thu ngân sách Nhà nước - chi ngân sách địa phương năm 2022; Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm thẩm định nội dung trình ký theo quy định báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.
Đối với Tờ trình về việc đề nghị ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất nội dung Tờ trình và giao Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình ký theo quy định.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Sỹ Nghiêm phát biểu tại Hội nghị

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về việc thực hiện các dự án gồm: Dự án Khu dân cư mới các xã Đông Khê, Đông Ninh, huyện Đông Sơn; Khu dân cư thôn 6, xã Thiệu Khánh (nay là phường Thiệu Khánh), TP Thanh Hóa và Dự án Khu dân cư Bắc cầu Sâng, phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa).
Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu triển khai các bước tiếp theo bảo đảm quy định của pháp luật.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Tiếp đó, Phiên họp cũng đã thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo.
Mục đích và yêu cầu đặt ra của kế hoạch là triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng lộ trình tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của quy hoạch đã đề ra. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, phân công, giao nhiệm vụ của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và nhiệm vụ cụ thể của UBND tỉnh Thanh Hóa; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm cụ thể hóa các phương án quy hoạch ngành, lĩnh vực được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh Hội nghị

Xây dựng phương án kêu gọi, thu hút đầu tư để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, bao gồm đầu tư công và thu hút các dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước; xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với phương án phát triển các ngành, lĩnh vực theo từng giai đoạn. Đồng thời xác định rõ các nguồn lực và giải pháp để thực hiện quy hoạch. Trong tổ chức thực hiện phải chủ động, sáng tạo, linh hoạt, có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Qua nghiên cứu dự thảo và trên cơ sở góp ý của các đại biểu tại phiên họp, kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu kỹ Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như căn cứ vào điều kiện thực tiễn địa phương, đơn vị đề xuất thêm ý kiến, nội dung bổ sung vào kế hoạch gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 14/11/2023; đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu có chọn lọc các ý kiến đề xuất, sớm hoàn thiện dự thảo kế hoạch theo yêu cầu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/11/2023.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quốc Huy phát biểu tại Hội nghị

Tại phiên họp các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2023 và kế hoạch giao biên chế năm 2024 của tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình về việc giao số lượng lao động hợp đồng được hỗ trợ kinh phí làm giáo viên trong các trường mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Nghị định số 111/NĐ-CP, ngày 30/12/2022 của Chính phủ do Sở Nội vụ chủ trì soạn thảo; Đề án Xây dựng sàn giao dịch công nghệ - thiết bị tỉnh Thanh Hóa do Sở Khoa học và Công nghệ soạn thảo và một số nội dung quan trọng khác./.

 

<

Tin mới nhất

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng(20/07/2024 6:51 CH)

Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2019-2024(19/07/2024 2:29 CH)

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, quyết định...(16/07/2024 4:45 CH)

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 – 2029(15/07/2024 8:09 SA)

Bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(10/07/2024 2:31 CH)

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII bước sang ngày làm việc thứ 2(09/07/2024 5:39 CH)

Toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ...(09/07/2024 8:14 CH)

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII(09/07/2024 8:08 CH)

Chỉ đạo điều hành

Văn bản mới

Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa
2015 người đã bình chọn
°
902 người đang online